Wykaz publikacji rok 2012

 1. Kluszczyński K.: 10 grzechów głównych w kształceniu inżynierów. Śl. Wiad. Elektr. 2012 R. 19 nr 4, s. 46-49,
 2. Bizoń K., Pilch Z.: Badania korelacji własności magnetycznych i mechanicznych materiału kół napędowych lokomotywy EU07. Modelowanie w mechanice. Program 51. sympozjonu, Ustroń, [25 lutego - 29 lutego] 2012 r. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej. Ustroń : [b.w.], 2012, s. 38,
 3. Burlikowski W., Kluszczyński K.: Comparison of different mathematical models of an electromechanical actuator. Mecatronics REM 2012, Paris, November, 21st-23rd 2012. Proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, S. 403-408,
 4. Kciuk M., Kłapyta G.: Computer-based measurement system for complex investigation of shape memory alloy actuators behavior. Applied measurement systems [online]. Ed. by Z. Haq. Rijeka : InTech, [dostęp 14 maja 2012], (plik pdf) s. 169-188,
 5. Wituła R., Hetmaniok E., Słota D., Szczygieł M., Trawiński T.: Concepts of stability of matrices. Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki. PPEEm 2012. Materiały XV jubileuszowego sympozjum, Gliwice, 11-13 grudnia 2012. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski [i in.]. [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012, s. 210-212, (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 32),
 6. Kołton W., Trawiński T.:Drgania w układach wyposażonych w przetworniki piezoelektryczne. Jedenasta Krajowa Konferencja Elektroniki, [Darłówko Wschodnie, 11-14.06.2012]. Materiały konferencji. [Gdańsk] : [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gdańsk], 2012, s. 129,
 7. Trawiński T., Kluszczyński K.: Drive system of magnetic disks as mechatronic system - overview of research issues and perspective for further development. Prz. Elektrot. 2012 R. 88 nr 10b, s. 7-10. Impact Factor 0.244,
 8. Kłapyta G., Kciuk M.: Experimental measurements of shape memory alloys wires. Arch. Electr. Eng. 2012 vol. 61 no. 2, s. 129-138,
 9. Kołton W.: Implementacja sterowania czasooptymalnego z wykorzystaniem mikrokontrolera ARM Cortex M4. XIV International PhD Workshop. OWD 2012, [Wisła, 20-23 October 2012]. [Ed. by Marcin Szczygieł]. Polish Society of Theoretical and Applied Electrotechnics [et al.]. [Gliwice] : Organizing Committe of the Symposium PPEE & Seminar BSE, 2012, s. 85-88, (Conference Archives PTETiS ; vol. 31),
 10. Pleszczyński M., Hetmaniok E., Szczygieł M., Zielonka A.: Iteracyjne metody rozwiązywania układów równań liniowych. Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki. PPEEm 2012. Materiały XV jubileuszowego sympozjum, Gliwice, 11-13 grudnia 2012. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski [i in.]. [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012, s. 150-153, (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 32),
 11. Prokopowicz P., Pilch Z.: Laserowy skaner 3D z niezależnym sterowaniem w trzech osiach - projekt i wykonanie. Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki. PPEEm 2012. Materiały XV jubileuszowego sympozjum, Gliwice, 11-13 grudnia 2012. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski [i in.]. [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012, s. 157-162, (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 32),
 12. Krauze P., Kielan P.: LMS based filtering of engine induced disturbances in a vehicle vibration measurement system. Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki. PPEEm 2012. Materiały XV jubileuszowego sympozjum, Gliwice, 11-13 grudnia 2012. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski [i in.]. [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012, s. 74-79, (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 32),
 13. Kluszczyński K.: Międzynarodowe spotkania naukowe. Biul. Pol. Śl. 2012 nr 12, s. 19-21, XIV Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie ; IX CEEPUS Summer School ; VI Eastern Europe Summer School, XIV International PhD Workshop ; IX CEEPUS Summer School ; VI Eastern Europe Summer School,
 14. Bachorz P., Gąsiorek D., Kawlewski K., Mężyk A., Rak Z., Świtoński E., Trawiński T.: Minimalizacja drgań mechatronicznych napędów maszyn roboczych. Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2012, 167 s., (Biblioteka Problemów Eksploatacji),
 15. Kciuk M.: Muscle wire temperature measurement problem, SMA emissivity factor measurements. OPTO meeting for young reserchers and 7th international SPIE student's chapter meeting, Gliwice, 17-20th May 2012. Book of abstracts. Ed. Sabina Drewniak, Przemysław Struk. 2012, s. 40-41,
 16. Darda-Żak M.: Ocena postępów rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi za pomocą krzesła pomiarowego. Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki. PPEEm 2012. Materiały XV jubileuszowego sympozjum, Gliwice, 11-13 grudnia 2012. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski [i in.]. [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012, s. 25-26, (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 32),
 17. Kluszczyński K.: Od elektromechaniki do mechatroniki. XV lat nauczania mechatroniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 126 s., (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 414),
 18. Trawiński T., Kołton W., Szczygieł M., Wituła R., Słota D., Hetmaniok E.: Polowy i obwodowy model elektromagnetycznego impulsowego wzbudnika siły do badań drgań podzespołów pamięci masowych. Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki. PPEEm 2012. Materiały XV jubileuszowego sympozjum, Gliwice, 11-13 grudnia 2012. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski [i in.]. [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012, s. 203-207, (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 32),
 19. Kowol P., Pilch Z.: Projekt i realizacja sprzęgła magnetoreologicznego ze wzbudzeniem hybrydowym. Napędy i Sterowanie 2012 R. 14 nr 7/8, s. 78-83,
 20. Czura k., Kciuk M.: Robot kołowy do zadań inspekcyjnych zdalnie sterowany przez Internet. Wiad. Elektrot. 2012 R. 80 nr 9, s. 56-58,
 21.  Hetmaniok E., Słota D., Trawiński T., Wituła R.: Solution of some integral equation by using the homotopy perturbation method. Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki. PPEEm 2012. Materiały XV jubileuszowego sympozjum, Gliwice, 11-13 grudnia 2012. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski [i in.]. [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012, s. 47-49, (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 32),
 22. Kluszczyński K.: TEMPUS-MEDA Anno Domini 2012. Biul. Pol. Śl. 2012 nr 10, s. 43-45,
 23. Kluszczyński K., Kciuk M.: Theory of SMA actuators based on Fermi-Dirac equation and its application for designing SMA drive systems. Pt 1, Modelling non-linear steady-state curves for current-controlled SMA actuator. Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. EPNC 2012. XXII Symposium, Pula, Croatia, June 26 - June 29, 2012. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Poznań : PTETiS Publishers, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 103-104,
 24. Kciuk M., Kluszczyński K.: Theory of SMA actuators based on Fermi-Dirac equation and its application for designing SMA drive systems. Pt 2, Drive system based on SMA actuators - design problems. Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. EPNC 2012. XXII Symposium, Pula, Croatia, June 26 - June 29, 2012. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Poznań : PTETiS Publishers, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 105-106,
 25. Pilch Z., Kowol P., Sochacki P., Bizoń K.: Wpływ przesunięcia osi części czynnej i biernej sprzęgła magnetycznego na obciążenia wału i łożyskowania. Modelowanie w mechanice. Program 51. sympozjonu, Ustroń, [25 lutego - 29 lutego] 2012 r. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej. Ustroń : [b.w.], 2012, s. 117,
 26. Kluszczyński K.: XIV Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD październik 2012 Gliwice-Wisła. -Śl. Wiad. Elektr. 2012 R. 19 nr 6, s. 50-51. XIV Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie ; IX CEEPUS Summer School ; VI Eastern Europe Summer School ; sprawozdanie konferencyjne, XIV International PhD Workshop ; IX CEEPUS Summer School ; VI Eastern Europe Summer School ; conference report,
 27. Burlikowski W.: Zastosowanie formalizmu Hamiltona w opisie przetwornika elektromechanicznego na przykładzie silnika reluktancyjnego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 116 s., (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 373).