Wykaz publikacji rok 2014

 1. Kciuk M., Chwastek K., Szczygłowski J., Kluszczyński K.: A study on hysteresis behaviour of SMA linear actuators based on Takacs' concept. Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. XXIII Symposium EPNC 2014, July 2 - July 4, 2014, Pilsen, Czech Republic. Proceedings. Ed. Ivo Dolezel [et al.]. University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic [et al.]. Pilsen : University of West Bohemia, 2014, s. 151-152,
 2. Hetmaniok E., Słota D., Trawiński T., Wituła R.: An analytical technique for solving general linear integral equations of the second kind and its application in analysis of flash lamp control circuit. Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2014 vol. 62 no. 3, s. 413-421,
 3. Burlikowski W., Kowalik Z.: Analiza błędu w modelu matematycznym przetwornika elektromechanicznego wykorzystującym równania Hamiltona. Zesz. Probl. Masz. Elekt. 2014 nr 104, s. 131-136,
 4. Kowol P., Pilch Z.: Analysis of the magnetorheological clutch working at full slip state. Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. XXIII Symposium EPNC 2014, July 2 - July 4, 2014, Pilsen, Czech Republic. Proceedings. Ed. Ivo Dolezel [et al.]. University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic [et al.]. Pilsen : University of West Bohemia, 2014, s. 67-68,
 5. Duda S., Gembalczyk G., Ławniczek R., Trawiński T.: Comparison of dynamic interactions in the drive system of electric locomotive EU07 before and after the modernization drive unit. Engineering mechanics 2014. 20th International conference, Svratka, Czech Republic, May 12-15, 2014. Book of full texts. Ed. Vladimir Fuis. Brno : Brno University of Technology. Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2014, s. 140-143,
 6. Duda S., Trawiński T.: Comparison of dynamic phenomena in the drive system electric locomotive powered by DC motors and asynchronous. Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, Ajaccio, Corsica, France, 8-11 April 2014. Ed. J. Pombo. Edinburgh : Civil-Comp Press, 2014, paper 238, s. 1-13 (Civil-Comp Proceedings ; 104 1759-3433),
 7. Bartel S., Trawiński T.: Design issues of electromagnetic micropump. 2014 15th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), 9-11 September 2014, El Gouna, Egypt. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 1-7,
 8. Burlikowski W., Kowalik Z.: Development of a topology-based current-flux characteristic approximation in a Hamiltonian model of a reluctance machine. Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. XXIII Symposium EPNC 2014, July 2 - July 4, 2014, Pilsen, Czech Republic. Proceedings. Ed. Ivo Dolezel [et al.]. University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic [et al.]. Pilsen : University of West Bohemia, 2014, s. 31-32,
 9. Kluszczyński K., Szczygieł M.: How to convert a factory-manufactured induction motor into rotary-linear motor?. Pt. 1, Constructional issues. 2014 15th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), 9-11 September 2014, El Gouna, Egypt. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 1-6,
 10. Kluszczyński K., Szczygieł M.: How to convert a factory-manufactured induction motor into rotary-linear motor?. Pt. 2, Design issues from viewpoint of educational purposes and industrial demands. 2014 15th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), 9-11 September 2014, El Gouna, Egypt. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 1-6,
 11. Czura K., Kciuk M.: Koncepcja, projekt i wykonanie systemu automatyki budynkowej wykorzystującego sieci Internet i GSM. Pomiary Autom. Kontr. 2014 vol. 60 nr 3, s. 179-182,
 12. Kłapyta G.: Mobile walking robot "GREG". PBL project designed in accordance with BEAM philosophy. 2014 15th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), 9-11 September 2014, El Gouna, Egypt. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 1-5,
 13. Bijak D., Kłapyta G.: Odwrócone wahadło fizyczne - projekt i wykonanie części mechanicznej z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor oraz środowiska Matlab/Simulink. Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2014 R. 60 z. 2/3, s. 125-143,
 14. Kciuk M.: OpenWRT operating system based controllers for mobile robot and building automation system students projects realization. 2014 15th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), 9-11 September 2014, El Gouna, Egypt. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 1-4,
 15. Bartel S.: Przegląd wybranych konstrukcji i koncepcja elektromagnetycznej pompy pulsacyjnej krwi z metodą sterowania. Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2014 R. 60 z. 4, s. 41-51,
 16. Szczygieł M., Krzysztof Kluszczyńsk: Silnik indukcyjny obrotowo-liniowy na bazie standardowego 3-fazowego silnika klatkowego - konstrukcja i technologia wykonania. Zesz. Probl. Masz. Elekt. 2014 nr 103, s. 97-102,
 17. Krawczyk D.: Silniki indukcyjne synchronizowane momentem reluktancyjnym - badania symulacyjne ukierunkowane na występowanie zjawiska Görgesa. Zesz. Probl. Masz. Elekt. 2014 nr 103, s. 259-262,
 18. Kochan A., Trawiński T.: Simulation research on hybrid electromechanical device - BLDC motor, torsion torque generator - for torsional vibration spectrum identification of drive systems. Prz. Elektrot. 2014 R. 90 nr 7, s. 60-64,
 19. Szczygieł M., Kluszczyński K.: Stanowisko do badań silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego z hamulcem magnetoreologicznym o 2 stopniach swobody - projekt i budowa. Zesz. Probl. Masz. Elekt. 2014 nr 103, s. 211-216,
 20. Szweda D., Kciuk M.: System pomiarowy typu Master-Slave z bezprzewodowymi układami akwizycji danych typu Smart Sensor o wejściu napięciowym. Pomiary Autom. Kontr. 2014 vol. 60 nr 11, s. 1029-1032,
 21. Kielan P., Kłapyta G.: The idea of laboratory stand for rapid prototyping of robot control systems for remote operation via Internet. 2014 15th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), 9-11 September 2014, El Gouna, Egypt. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 1-4,
 22. Kluszczyński K., Krawczyk D.: The inverse rule for designing reluctance motor - its educational and industrial advantages. 2014 15th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), 9-11 September 2014, El Gouna, Egypt. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 1-5,
 23. Domin J., Kluszczyński K.: Two-module elctromagnetic launcher with pneumatic assist. Pt. 2, Results of computer simulation, laboratory verification and conclusions. Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. XXIII Symposium EPNC 2014, July 2 - July 4, 2014, Pilsen, Czech Republic. Proceedings. Ed. Ivo Dolezel [et al.]. University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic [et al.]. Pilsen : University of West Bohemia, 2014, s. 133-134,
 24. Kluszczyński K., Domin J.: Two-module electromagnetic launcher with pneumatic assist. Pt. 1, Modeling and determination of position-dependet parameters. Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. XXIII Symposium EPNC 2014, July 2 - July 4, 2014, Pilsen, Czech Republic. Proceedings. Ed. Ivo Dolezel [et al.]. University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic [et al.]. Pilsen : University of West Bohemia, 2014, s. 89-90,
 25. Hetmaniok E., Słota D., Trawiński T., Wituła R.: Usage of the homotopy analysis method for solving the nonlinear and linear integral equations of the second kind. Numer. Algorithms 2014 vol. 67 no. 1, s. 163-185,
 26. Kowalik Z.: Użycie aproksymacji symplicjalnej z nierównomiernym rozłożeniem wierzchołków do aproksymacji charakterystyki strumieniowo-prądowej silnika SynRM. Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2014 R. 60 z. 4, s. 89-99,
 27. Trawiński T., Duda S.: Wektorowy system sterowania z nadążną regulacją prądu silników indukcyjnych w układzie napędowym szynowego zespołu kołowego. Modelowanie w mechanice. 53. Sympozjon, Ustroń, [22 lutego - 26 lutego] 2014 r. Program. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. 2014, s. 150-151,
 28. Kielan P., Jastrzębski T.: Zastosowanie akcelerometrów oraz czujników siły do sterowania manipulatorem zgodnie z ruchem dłoni. Model. Inż. 2014 t. 22 nr 53, s. 85