INDIRES

Temat projektu:

INformation Driven Incident RESponse (INDIRES)

Termin realizacji projektu:

01.07.2017 - trwa

Zespół realizujący projekt

dr hab. inż. Tomasz Trawiński (koordynator na Politechnice Śląskiej) tomasz.trawinski@polsl.pl, dr inż. Marcin Szczygieł, dr inż. Zbigniew Pilch, dr hab. inż. Wojciech Burlikowski, dr inż. Jarosław Domin, dr inż. Paweł Kowol, dr inż. Paweł Kielan, dr inż. Marek Kciuk, dr inż. Grzegorz Kłapyta, dr inż. Damian Krawczyk

Krótka charakterystyka projektu:

Celem INDIRES jest badanie technologii i opracowanie sprzętu umożliwiającego gromadzenie i wymianę informacji podczas planowania oraz w trakcie realizacji reakcji na poważny incydent w kopalni, które mogłoby zagrozić życiu personelu i przyszłej funkcjonalności kopalni. Przedstawione zostaną dwie metody, które pracują w skałach bez potrzeby prowadzenia kabli, oraz druga, która wymaga rozwijania anteny. Oprócz tego, że są to podstawowe elementy konstrukcyjne dla innych typów urządzeń opracowywanych w tym projekcie, te techniki komunikacji umożliwiają komunikację między osobą podczas reakcji na incydent. Opracowany zostanie szereg czujników o cechach charakterystycznych dla wymagań tego projektu. Opracowane zostaną czujniki środowiskowe, które mogą być montowane w kluczowych miejscach kopalni i będą odporne na skutki poważnych incydentów, takich jak eksplozja. Czujniki takie będą rozmieszczone po incydencie, aby dostarczyć ratownikom ważne dane przed podjęciem pracy w kopalni. Czujniki będą również przystosowywane tak, aby mogły być noszone na pokładzie małych dronów lub innych bezzałogowych pojazdów rozpoznawczych, o małych ładownościach, które zostaną opracowane w tym projekcie. Powstaną małe bezzałogowe pojazdy służące do zbadania obszarów kopalni, na które dotknęło zdarzenie, przed skierowaniem personelu ratunkowego do potencjalnie niebezpiecznych regionów. W projekcie będą analizowane pojazdy bezzałogowe latające, wspinaczkowe i pełzające, w zastosowaniu do przechodzenia przez małe szczeliny i trudne tereny, które działają grupowo lub samodzielnie. Po wstępnych badaniach zostaną wyprodukowane prototypy pojazdów bezzałogowych. Zostaną opracowane nowe technologie wiercenia ukierunkowane na ułatwienie przemieszczania autonomicznych pojazdów na obszary kopalni przecięte przez incydenty, takie jak upadki skał lub skutki eksplozji, a być może także przez które górnicy mogą zostać uratowani. Badania zostaną przeprowadzone w kierunku nowej metody wiercenia, zarówno poprzez skały lite, jak i przez rumosz, oraz w środków zabezpieczających nowo wywiercone tunele.

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

Istnieje możliwość praktycznego zastosowania rezultatów projektu po zakończeniu badań.

adres e-mali

I strona projektu

dr hab. inż. Tomasz Trawiński tomasz.trawinski@polsl.pl

http://indires.eu/

Nr rejestracyjny:

RFCS Grant Agreement 748632 (Fundusz Węgla i Stali)