INDIRES

Temat projektu:

INformation Driven Incident RESponse (INDIRES)

Termin realizacji projektu:

01.07.2017 - trwa

Zespół realizujący projekt

dr hab. inż. Tomasz Trawiński (koordynator na Politechnice Śląskiej) tomasz.trawinski@polsl.pl, dr inż. Marcin Szczygieł, dr inż. Zbigniew Pilch, dr hab. inż. Wojciech Burlikowski, dr inż. Jarosław Domin, dr inż. Paweł Kowol, dr inż. Paweł Kielan, dr inż. Marek Kciuk, dr inż. Grzegorz Kłapyta, dr inż. Damian Krawczyk

Krótka charakterystyka projektu:

  • Celem projektu INDIRES (Information Driven Incident Response) jest badanie technologii i opracowanie sprzętu umożliwiającego gromadzenie i wymianę informacji podczas planowania oraz w trakcie realizacji reakcji na poważny incydent w kopalni, który mógłby zagrozić życiu personelu lub przyszłej funkcjonalności kopalni.

 

  • Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Węgla i Stali, zaś jego czas realizacji obejmuje lata 2017-2020. W projekcie INDIRES zaangażowane są jednostki naukowe oraz  przedstawiciele przedsiębiorstw z krajów członkowskich Unii Europejskiej obejmujących Wielką Brytanię, Hiszpanię, Niemcy, Polskę i Słowenię. W skład konsorcjum projektowego, którego liderem jest Uniwersytet Exeter  (The University of Exeter, Wielka Brytania), wchodzą następujące jednostki naukowe: Uniwersytet Exeter, Uniwersytet Carlos III de Madrid (Hiszpania), Politechnika Śląska (Wydział Elektryczny, Katedra Mechatroniki), Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Główny Instytut Górnictwa GIG  oraz przedstawiciele przemysłu: GEOCONTROL SA (Hiszpania), DMT GmbH& CO. KG (Niemcy), Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. i Premogovnik Velenje DD (Słowenia).   

 

  • Głównymi obszarami badawczymi w projekcie są zagadnienia związane z: komunikacją odporną na zakłócenia, technologiami czujników, wysoce mobilnymi pojazdami bezzałogowymi, urządzeniami wiertniczymi i obudowami wyrobiska, urządzeniami i wyposażeniem pomocniczym, oprogramowaniem symulacyjnym odtwarzającym rzeczywiste warunki po incydencie, oraz z przeprowadzeniem prób terenowych i rozpowszechnianiu wyników badań.

 

 

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

Istnieje możliwość praktycznego zastosowania rezultatów projektu po zakończeniu badań.

adres e-mali

I strona projektu

dr hab. inż. Tomasz Trawiński tomasz.trawinski@polsl.pl

http://indires.eu/

Nr rejestracyjny:

RFCS Grant Agreement 748632 (Fundusz Węgla i Stali)