Analiza systemu sterowania wektorowego silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego i badanie własności napędu przy złożonej trajektorii ruchu

Temat projektu:


  Analiza systemu sterowania wektorowego silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego   i badanie własności napędu przy złożonej trajektorii ruchu

Termin realizacji projektu:

26.05.2010 - 27.05.2011

Zespół realizujący projekt

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński (kierownik), dr inż. Marcin Szczygieł (wykonawca)

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt badawczy pt.: „Analiza systemu sterowania wektorowego silnika indukcyjnego obrotowo - liniowego i badanie własności napędu przy złożonej trajektorii ruchu”, obejmował swym zakresem: badania modelowe układu sterowania wektorowego silnikiem indukcyjnym obrotowo – liniowym, badania symulacyjne sterowania wektorowego silnika w środowisku MATLAB – SIMULINK, badania pomiarowe układu sterowania silnika na stanowisku do badania przetworników elektromechanicznych o dwóch stopniach swobody oraz weryfikację modeli matematycznych z badaniami pomiarowymi przeprowadzonymi na stanowisku pomiarowym. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę sprzężeń mechanicznych i elektromagnetycznych pomiędzy modułami silnika.

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

Silniki obrotowo-liniowe należą do kategorii napędów specjalnych. Są najczęściej projektowane i konstruowane na potrzeby konkretnych procesów technologicznych dla realizacji ściśle zdefiniowanych zadań napędowych, wymagających zróżnicowanych właściwości eksploatacyjnych np. jako napędy do urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych: mieszania, mielenia, wiercenia..

adres e-mali

dr inż. Marcin Szczygieł marcin.szczygiel@polsl.pl

Nr rejestracyjny:

N N510 238338