FurnitReuse

Temat projektu:

Developing innovative method for recycling used chip board furniture and plastics by producing new environment friendly reusable multipurpose composite material

Termin realizacji projektu:

2011-2013

Zespół realizujący projekt

dr inż. Grzegorz Kłapyta - Koordynator
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
prof. dr hab. inż. Józef Stabik
dr hab. inż. Wojciech Burlikowski
dr hab. inż. Tomasz Trawiński 
dr inż. Jarosław Domin 
dr inż. Damian Gąsiorek 
dr inż. Marek Kciuk
dr inż. Paweł Kielan
dr inż. Paweł Kowol
dr inż. Damian Krawczyk 
dr inż. Roman Kroczek
mgr Dominika Dziurawiec
mgr inż. Tomasz Machoczek
mgr inż. Wojciech Piestrak

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt “Developing innovative method for recycling used chip board furniture and plastics by producing new environment friendly reusable multipurpose composite material - FurnitReuse” realizowany był w latach 2011-2013 w ramach mechanizmu „Research for SMEs” 7 PR Komisji Europejskiej. Koordynatorem projektu była Politechnika Śląska (Wydział Elektryczny), a w skład konsorcjum wchodziły ośrodki badawczo-rozwojowe z Polski, Węgier i Niemiec (w tym Instytut Fraunhofera) oraz partnerzy z sektora SME z Niemiec, Litwy, Polski, Hiszpanii i Turcji. Budżet projektu wyniósł ponad 1 300 000 Euro. Wkład własny Politechniki Śląskiej dofinansowany został z komplementarnego Projektu Międzynarodowego Współfinansowanego. Celem projektu było opracowanie innowacyjnej technologii produkcji kompozytowego materiału z odpadów drewnopochodnych i niesortowanych tworzyw sztucznych odzyskiwanych w firmach zajmujących się recyclingiem. Utylizacja tych materiałów stanowiła nierozwiązany problem i sprowadzała się do ich składowania lub spalania. W ramach projektu opracowano efektywną technologię utylizacji, pozwalającą na uzyskanie materiału, który może być stosowany m.in. w transporcie (zastąpienie palet drewnianych) oraz do wyrobu elementów architektury ogrodowej. Proces produkcji materiału jest przyjazny dla środowiska – nie wymaga żadnych dodatkowych środków chemicznych. Testy potwierdziły, że otrzymany materiał posiada założone właściwości fizyczne i mechaniczne. W ramach projektu wykonano również prototyp urządzenia, który przetestowano w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Wykorzystanie opracowanej technologii może znacząco wpłynąć na ochronę środowiska przez zmianę praktyk stosowanych w sektorze recyclingu oraz przyczynić się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z tej branży.

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

Opracowana konstrukcja silnika z 4 podpakietami w wirniku  to unikatowe rozwiązanie techniczne w skali krajowej i światowej. Możliwa  jest komercjalizacja rozwiązania.

Strona internetowa

www.furnitreuse.polsl.pl

Nr rejestracyjny:

UE-6/RE-6/2011/7.PR