Elektronicznie sterowane wielotarczowe sprzęgło magnetoreologiczne.

Temat projektu:

Elektronicznie sterowane wielotarczowe sprzęgło magnetoreologiczne z magnesem trwałym o płynnie regulowanej wartości przenoszonego momentu. 

Numer rejestracyjny:

N N510 355337

Termin realizacji projektu:

10.2009-06.2011

Zespół realizujący projekt

dr inż. Zbigniew Pilch (kierownik projektu), dr inż. Paweł Kowol, mgr inż. Paweł Kielan

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt dotyczy zaprojektowania i skonstruowania sprzęgła sterowalnego, w którym łącznikiem jest ciecz zmieniająca swoje właściwości pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego – ciecz magnetoreologiczna (ciecz MR). Regulacja przenoszonego momentu będzie możliwa dzięki zastosowaniu w sprzęgle dwóch źródeł pola magnetycznego: magnesu trwałego wytwarzającego stałe pole magnetyczne i zasilanej prądem cewki wzmacniającej lub osłabiającej pole magnetyczne wytwarzane przez magnes trwały (rozwiązanie hybrydowe). Kombinacja konstrukcji sprzęgła w powiązaniu z układem elektronicznym służącym do zasilania i sterowania stworzy w pełni sterowalny mechanizm przeniesienia napędu.

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

Zdaniem wykonawców projektu istnieje możliwość dostosowania prototypu urządzenia dla potrzeb wdrożenia do produkcji przez zainteresowane podmioty gospodarcze.

adres e-mali

dr inż. Zbigniew Pilch zbigniew.pilch@polsl.pl

dr inż. Paweł Kowol pawel.kowol@polsl.pl