Wpływ momentów pasożytniczych na własności i zachowanie się maszyn indukcyjnych zasilanych z układów przekształtnikowych

"Wpływ momentów pasożytniczych na własności i zachowanie się maszyn indukcyjnych zasilanych z układów przekształtnikowych"