Generator drgań skrętnych - indukcyjny

Temat projektu:

Koncepcja, projekt i wykonanie elektromagnetycznego generatora drgań skrętnych o regulowanej częstotliwości i amplitudzie do badań wytrzymałościowych. 

Termin realizacji projektu:

06.05.2003 - 06.05.2005

Zespół realizujący projekt

dr inż. Tomasz Trawiński (kierownik) tomasz.trawinski@polsl.pl, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dr inż. Wojciech Burlikowski, dr inż. Zbigniew Pilch

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt badawczy pt.: „Koncepcja, projekt i wykonanie elektromagnetycznego generatora drgań skrętnych o regulowanej częstotliwości i amplitudzie do badań wytrzymałościowych”, obejmował swym zakresem: opracowanie projektu i wykonanie elektromagnetycznego generatora drgań skrętnych, wykorzystującego wyższe harmoniczne pola magnetycznego, związane z dyskretnym rozłożeniem uzwojeń w żłobkach, opracowanie układu zasilania i sterowania, umożliwiającego regulację amplitudy i częstotliwości generowanego momentu przemiennego, opracowanie układów pomiarowych: momentu, przemieszczeń kątowych i prądu, opracowanie prototypowej konstrukcji mechanicznej stanowiska do badań zmęczeniowych próbek materiałowych oraz do wyznaczania drgań własnych skrętnych układów napędowych

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

Opracowana konstrukcja elektromagnetycznego generatora drgań skrętnych to unikatowe rozwiązanie techniczne w skali krajowej i światowej. Możliwe jest stosowanie opracowanego generatora w procesie identyfikacji częstotliwości drgań własnych układów napędowych oraz do testów zmęczeniowych (na skręcanie) próbek materiałowych.

adres e-mali

dr hab. inż. Tomasz Trawiński tomasz.trawinski@polsl.pl

dr inż. Zbigniew Pilch zbigniew.pilch@polsl.pl

Nr rejestracyjny: 4 T10A 002 24