Aktuatory głowic HDD

Temat projektu:

Modelowanie, projektowanie i konstrukcja aktuatorów głowic dysków twardych o wielu stopniach swobody ruchu. 

Numer rejestracyjny:

N N510 355137

Termin realizacji projektu:

13.10.2009 - 12.10.2011

Zespół realizujący projekt

dr hab. inż. Tomasz Trawiński (kierownik), prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dr inż. Sławomir Kciuk, dr inż. Zbigniew Pilch, dr inż. Marcin Szczygieł, dr inż. Paweł Kielan

Krótka charakterystyka projektu:

Do celów naukowych projektu należały: opracowanie metodyki modelowania i projektowania systemów pozycjonowania głowic, porównanie opracowanej metodyki modelowania systemów pozycjonowania z metodyką bazującą na formalizmie Newtona-Eulera, opracowanie modeli matematycznych aktuatorów rozgałęzionych o trzech lub więcej stopniach swobody ruchu, opracowanie modelu oddziaływania drgań generowanych przez talerze na system pozycjonowania i porównanie go z modelami proponowanymi w literaturze, opracowanie modelu matematycznego silnika VCM który charakteryzuje się ruchem łukowym, wykorzystanie opracowanych modeli matematycznych rozgałęzionych systemów pozycjonowania głowic do opracowania układu sterowania systemem pozycjonowania głowic, dokonanie pomiarowej weryfikacji opracowanego modelu matematycznego silnika VCM na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku badawczym, skonstruowanie stanowiska badawczego do badań: drgań oraz własności dynamicznych aktuatorów głowic, jak też całego systemu pozycjonowania głowic.

Efektem realizacji powyższych celów jest: oryginalna teoria rozgałęzionych systemów pozycjonowania o wielu stopniach swobody ruchu, opracowany i zweryfikowany model matematyczny silnika VCM o dużym zakresie ruchu kątowego cewki, opracowany układ sterowania systemem pozycjonowania uwzględniający rzeczywiste własności silnika VCM oraz wzajemne interakcje dynamiczne poszczególnych członów łańcucha kinematycznego, opracowana konstrukcja aktuatora, która umożliwi, budowę urządzeń do sprzętowego odzyskiwania danych z uszkodzonych dysków twardych.

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

Istnieje możliwość praktycznego zastosowania efektów realizacji projektu, a w szczególności opracowanej metody sterowania silnikiem VCM. Z przeprowadzonych badań teoretycznych i ich weryfikacji pomiarowej wynika, że istnieje możliwość przyspieszenia działania systemu pozycjonowania o ok. 20%, w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi obecnie w pamięciach masowych.

adres e-mali

dr hab. inż. Tomasz Trawiński tomasz.trawinski@polsl.pl

dr inż. Marcin Szczygieł marcin.szczygiel@polsl.pl