Shape Memory Alloy

Temat projektu:

Pomiary charakterystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu (Shape Memory Alloy – SMA)

Numer rejestracyjny:

N N510 353036

Termin realizacji projektu:

5.2009-11.2010

Zespół realizujący projekt

dr inż. Grzegorz Kłapyta (kierownik projektu), mgr inż. Marek Kciuk

Krótka charakterystyka projektu:

Celem projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk elektro-mechanicznych materiałów z pamięcią kształtu, wykonanie serii badań wybranego aktuatora F2000 wykonanego z Nitinolu oraz wyznaczenie jego charakterystyk, aproksymacja charakterystyk z wykorzystaniem zmodyfikowanego równania Fermiego – Diraca, na podstawie otrzymanych równań sformułowanie modelu matematycznego aktuatora.

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

TAK               NIE

Stanowisko umożliwia pomiar charakterystyk aktuatora przy stałej wartości siły obciążenia mechanicznego. Zdaniem autorów możliwe jest rozbudowanie stanowiska o zautomatyzowany układ zadawania obciążenia. W takim przypadku możliwe będzie przebadanie aktuatorów z uwzględnieniem zmian obciążenia podawanych w funkcji czasu lub aktualnej długości aktuatora.