Wpływ momentów pasożytniczych na własności i zachowanie się maszyn indukcyjnych zasilanych z układów przekształtnikowych

Temat projektu:

Wpływ momentów pasożytniczych na własności i zachowanie się maszyn indukcyjnych zasilanych z układów przekształtnikowych.

Numer rejestracyjny:

8 T10A 07115

Termin realizacji projektu:

01.08.1998 – 31.12.1999

Zespół realizujący projekt

mgr inż. Tomasz Trawiński (kierownik projektu)

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt badawczy obejmował: analizę teoretyczną zjawisk związanych z występowaniem momentów pasożytniczych i ich wpływu na zachowanie się silnika indukcyjnego i układu napędowego. Badaniom poddano silnik indukcyjny (zasilany z falownika MSI ze sterowaniem skalarnym i wektorowym, oraz z sieci symetrycznej 3-fazowej) z pięcioma różnymi wariantami konstrukcyjnymi wirników.

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

TAK               NIE

Wyniki realizacji projektu badawczego mogą posłużyć do budowy systemu eksperckiego pozwalającego na dobór parametrów konstrukcyjnych silnika indukcyjnego współpracującego z układem napędowym, celem ograniczenia generowanych drgań i hałasu.