Wpływ pasożytniczych przemiennych momentów elektromagnetycznych w maszynie indukcyjnej na działanie i trwałość elementów przekładni ruchu

Temat projektu:

Wpływ pasożytniczych przemiennych momentów elektromagnetycznych w maszynie indukcyjnej na działanie i trwałość elementów przekładni ruchu”.

Numer rejestracyjny:

8 T10A 009 17

Termin realizacji projektu:

1999-2000

Zespół realizujący projekt

mgr inż. Zbigniew Pilch (grant młodego badacza)

Krótka charakterystyka projektu:

Celem projektu było zbadanie wpływu pasożytniczych, przemiennych momentów elektromechanicznych, powstających w silnikach indukcyjnych na zjawiska dynamiczne, zachodzące w przekładni ruchu. Celem końcowym było przeanalizowanie wpływu szybkozmiennych momentów pasożytniczych na żywotność poszczególnych elementów łańcucha kinematycznego - a co za tym idzie - na trwałość eksploatacyjną całego układu mechanicznego.

W ramach realizacji projektu wykonano między innymi:

  • modele fizyczne analizowanych układów, a następnie na ich podstawie zbudowano modele matematyczne.
  • wyznaczono naprężenia w podstawie zęba od obciążenia jednostkowego 1N/mm wykorzystując metodę MES,

przeprowadzono analizę zmęczeniową wybranego koła badanej przekładni zębatej, uwzględniającą wpływ wyższych harmonicznych pola magnetycznego i związanych z nimi momentów przemiennych.

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

TAK               NIE

Opracowane wyniki stały się podstawą do opracowania w ramach kolejnych projektów badawczych konstrukcji elektromagnetycznego generatora drgań skrętnych. Możliwe jest stosowanie opracowanego generatora w procesie identyfikacji częstotliwości drgań własnych układów napędowych oraz do testów zmęczeniowych (na skręcanie) próbek materiałowych.

adres e-mali do kontaktu:

dr inż. Zbigniew Pilch zbigniew.pilch@polsl.pl