Pasożytnicze momenty synchroniczne w wielobiegowych silnikach klatkowych

Temat projektu:

„Pasożytnicze momenty synchroniczne w wielobiegowych silnikach klatkowych”.

Numer rejestracyjny:

8 T10A06615

Termin realizacji projektu:

1998-1999

Zespół realizujący projekt

mgr inż. Grzegorz Kłapyta (grant młodego badacza)

Krótka charakterystyka projektu:

W ramach realizacji projektu badawczego dokonano przeglądu metod wyznaczania pasożytniczych momentów synchronicznych w indukcyjnych silnikach klatkowych (metoda Rawcliffa, metoda P.Wacha, metoda B.Dubickiego, metoda K.Kluszczyńskiego). Dokonano szczegółowej analizy teoretycznej przykładowego silnika dwubiegowego (typu Sg 132S-4/2) metodą graficzno-analityczną. Szczególny nacisk położono na przeanalizowanie wpływu układu połączeń na generowane synchroniczne momenty pasożytnicze.

Sformułowany został model matematyczny rozważanego silnika uwzględniający wybrane składowe momentu elektromagnetycznego. Równania maszyny zostały zaimplementowane w programie Matlab. Wykonano serię symulacji komputerowych silnika w wybranych stanach nieustalonych (rozruch, nawrót, wybieg).

Opracowano stanowisko do pomiaru momentów, umożliwiające rejestrację przebiegów momentu elektromagnetycznego oraz prędkości badanego silnika w stanach przejściowych, a także pomiar wartości sygnału w stanie ustalonym. Na stanowisku tym zrealizowano serię pomiarów stanów dynamicznych silnika dwubiegowego typu Sg132S-4/2 (przebiegi momentu i prędkości podczas rozruchu, nawrotu, wybiegu). Wykazano, że stanowisko jest przydatne do badań zjawisk pasożytniczych w indukcyjnych silnikach klatkowych, a w szczególności do wyznaczania amplitud synchronicznych momentów pasożytniczych. Dokonane pomiary pozwoliły zweryfikować poprawność skonstruowanego modelu matematycznego.

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

TAK               NIE

 

adres e-mali do kontaktu:

dr inż. Grzegorz Kłapyta grzegorz.klapyta@polsl.pl