Nowa metoda wyznaczania składowych zgodnych i przeciwnych indukcji magnetycznej w niesymetrycznych maszynach indukcyjnych

Temat projektu:

„Nowa metoda wyznaczania składowych zgodnych i przeciwnych indukcji magnetycznej w niesymetrycznych maszynach indukcyjnych”.

Numer rejestracyjny:

8 T10C 027 15

Termin realizacji projektu:

1998-2000

Zespół realizujący projekt

dr inż. Andrzej Cioska (kierownik projektu), prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dr inż. Janusz Książek, dr inż. Zbigniew Rymarski, dr inż. Jacek Chęciński, mgr inż. Arkadiusz Wojtasik, mgr inż. Andrzej Janczak, mgr inż. Marcin Karasiński

Krótka charakterystyka projektu:

W ramach pracy rozważano zagadnienia teoretyczne związane z wyznaczaniem poszczególnych harmonicznych przestrzennych indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej pomiędzy stojanem i wirnikiem maszyny indukcyjnej, które poprzez ich rozkłady przestrzenno-czasowe można zweryfikować pomiarowo w specjalistycznym układzie pomiarowym. Badana była problematyka związana ze specjalistycznym układem pomiarowym służącym do wyznaczania składowych zgodnych i przeciwnych poszczególnych harmonicznych przestrzennych indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej (otrzymane przez numeryczne całkowanie napięć indukowanych w mikrocewkach pomiarowych).

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

TAK               NIE

 

adres e-mali do kontaktu:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński krzysztof.kluszczynski@polsl.pl