Dynamiczny model silnika reluktancyjnego jako maszyny elektrycznej o zmieniającym się w trakcie ruchu kształcie wirnika

Temat projektu:

„Dynamiczny model silnika reluktancyjnego jako maszyny elektrycznej o zmieniającym się w trakcie ruchu kształcie wirnika”.

Numer rejestracyjny:

8 T10A 012 17

Termin realizacji projektu:

1999-2000

Zespół realizujący projekt

mgr inż. Damian Krawczyk (grant młodego badacza)

Krótka charakterystyka projektu:

Celem projektu było opracowanie nowatorskiego modelu silnika elektrycznego o obustronnie użłobkowanej strukturze obwodu magnetycznego (silnika reluktancyjnego). Opracowany model został zaimplementowany w środowisku Matlab i zweryfikowany za pomocą numerycznych obliczeń polowych. W ramach projektu powstało stanowisko badawcze przełączalnego silnika reluktanycjnego

Potencjalna możliwość rozwoju i wdrożenia:

TAK               NIE

 

adres e-mali do kontaktu:

dr inż. Damian Krawczyk damian.krawczyk@polsl.pl