Wykaz publikacji rok 2011

Wykaz publikacji 2011

1. Kowol P., Pilch Z., Kielan P.: Obliczenia projektowe sprzęgła magnetoreologicznego ze wzbudzeniem hybrydowym. Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne BOBRME KOMEL, z. 93 (5/2011), Katowice 2011, s. 103-108

2.Pilch Z., Kowol P., Kielan P.: Wielotarczowe sprzęgło magnetoreologiczne o płynnie regulowanej wartości przenoszonego momentu. Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne BOBRME KOMEL, z. 90 (2/2011), Katowice 2011, s. 169-174

3Kielan P., Kowol P., Pilch Z.: Conception of the electronic controlled magnetorheological clutch. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, R87, NR 3/2011, s. 93-95

4Burlikowski W.: Hamiltonian Model of Electromechanical Actuator in Natural Reference Frame – Part I: Topology-Based Approximation Algorithm, ARCHIVES of ELECTRICAL ENGINEERING, VOL. 60(3), p. 317-330, 2011.

5.Burlikowski W.: Hamiltonian Model of Electromechanical Actuator in Natural Reference Frame – Part II: Equations and Simulations, ARCHIVES of ELECTRICAL ENGINEERING, VOL. 60(3), p. 331-348, 2011.

6. Burlikowski W.: Modification of Park variable transformation for wye connected winding without neutral wire, COMPEL, Vol.30, No.3, 2011, p. 864-875.

7.Burlikowski W.: Reluctance motor mathematical model in natural reference frame using hamiltonian equations – simulational analysis, ZESZYTY PROBLEMOWE – MASZYNY ELEKTRYCZNE, NR 93/2011; s. 19-24.

8. Burlikowski W., Kluszczyński K.: New physical interpretation of equivalent circuit for 3-phase wye connected winding without neutral wire, IET 8th International Conference on Computation in Electromagnetics (CEM 2011), Wrocław, p.151-153.

9.Burlikowski W.: Transformacja dwuosiowa dla prądowych i strumieniowych zmiennych stanu w silniku reluktancyjnym o uzwojeniu trójfazowym połączonym w gwiazdę bez przewodu zerowego, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej „Elektryka” 2010, z. 216, s. 93-102.  (Nie była wykazywana w 2010r.)

10.  Trawiński T.: Gęstości powierzchniowe danych i dodatkowe napędy piezoelektryczne w systemach pozycjonowania głowic dysków twardych, Biuletyn PTZE, nr 18, s.21-33, 2011.

11.  Trawiński T.: Kinematic chains of branched head positioning system of hard disk drives Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, p. 204-207, R. 87 NR 3/2011.

12.  Pilch Z., Trawiński T., Szczygieł M.: Pomiarowa weryfikacja odkształceń ramienia aktuatora dysku HDD określonych metodą analityczną i MES. Modelowanie w mechanice. 50 Sympozjon, Ustroń, 2011, s. 127.

13.  Trawiński T.: Sterowanie czasooptymalne systemem pozycjonowania głowic dysków twardych. Modelowanie w mechanice. 50 Sympozjon, Ustroń, 2011, s. 155-156.

14.  Trawiński T.: Kinematic chains of branched head positioning system of hard disk drives. Przegląd Elektrotechniczny, 2011 R. 87 nr 3, s. 204-207.

15.  Trawiński T., Szczygieł M., Kluszczyński K., Boeren E., Skibniewski A.: Software for quality evaluation of a PS plate edge. Transactions on computer applications in electrical engineering. XVI Conference ZKwE'11, Poznań, April 11-13, 2011. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznań University of Technology. 2011, s. 269-270.

16.  Kołton W., Trawiński T.: Badania drgań silników wrzecionowych pamięci masowych, XXI Sympozjum Środowiskowe PTZE, Lubliniec 2011, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 12b/2011, s.188-191.

17.  Trawiński T., Kluszczyński K., Kołton W.: Model obwodowy dwuuzwojeniowego silnika VCM dla systemów pozycjonowania głowic dysków twardych, XXI Sympozjum Środowiskowe PTZE, Lubliniec 2011, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 12b/2011, s.184-187.

18.  Trawiński T.: Using the block matrices in the modeling of driving and control system of hard disk drives, 17th International Symposium Micromachines & Servosystems, Ossolinski Palace, 19-21 September 2011.

19.  Trawiński T., Kluszczyński K.: Drive system of magnetic disk as mechatronic systems - overview of research issues and perspectives for further development. 17th International Symposium Micromachines & Servosystems, Ossolinski Palace, 19-21 September 2011.

20.  Kołton W., Trawiński T.: Time optimal control of positioning system of mass storage device with two winding VCM, 6th International Symposium on AUTOMATIC CONTROL, Wismar 2011r.

21.  Sierota A.B., Kłapyta G., Gustowski J.: Problem Solving In Mechatronic Competency Training Related To Field Practice, Proceedings of the 14th International Mechanical Engineering Congress & Exposition, IMECE2011, November 11-17, 2011, Hyatt Regency Denver & Colorado Convention Center, Colorado, USA

22.  Kciuk M., Kłapyta G.: – Archives of Electrical Engineering - Experimental measurements of Shape Memory Alloys wires. - wysłane do druku

23.  Kciuk M.,  Kłapyta G.: – Intech - Computer-Based Measurement System For Complex Investigation Of Shape Memory Alloy Actuators Behavior. - wysłane do druku

24.  Kłapyta G., Zierold G.: Kroczący robot mobilny wykonany zgodnie z filozofią BEAM, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka - wysłane do druku

25.  Skibniewski A., Kluszczyński K., Trawiński T., Pilch Z., Szczygieł M., Kielan P.: Laser Beam Scanner for Quality Evaluation of Pre-sensitized Offset Plates, Acta Technica Jaurinensis 03’2011.

26.  Kluszczyński K., Trawiński T., Pilch Z., Szczygieł M., Kielan P., Skibniewski A., Boeren, E.: Software for quality estimation of PS plate edge, ZKwE, Poznań, kwiecień 2011, przedruk – rozszerzona wersja do Archives of Electrical Engineering.

27.  Szczygieł M.: Silnik indukcyjny o dwóch stopniach swobody, Seminarium Wybrane Problemy Inżynierskie, 28 – 29.04.2011, Politechnika Śląska, Gliwice.

28.  Szczygieł M., Kluszczyński K.: General Method for Design of Rotary – Linear Induction Motor , 6th International Symposium on Automatic Control AUTSYM, 13 – 14. 09.2011, Wismar, Niemcy.

29.  Szczygieł M.: Badania eksperymentalne wzajemnego oddziaływania na siebie modułów: obrotowego i liniowego, w silniku indukcyjnym liniowo – obrotowym, XIV Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki PPEEm 2011, 09 – 12.12.2011, Wisła.

30.  Trawiński T., Pilch Z., Szczygieł M.: Badania częstotliwości drgań własnych i charakterystyk statycznych stanowiska pomiarowego momentu silników VCM, XIV Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki PPEEm 2011, 09 – 12.12.2011, Wisła.

31.  Wituła R., Słota D., Szczygieł M., Trawiński T.: Full Matrices Basic Properties and Applications, XIV Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki PPEEm 2011, 09 – 12.12.2011, Wisła.

32.  Kielan P.: Badania symulacyjne zachowania układów regulacji wyposażonych w pętlę sprzężenia zwrotnego, zamkniętą przez Emulator symulujący sieć Internet. XIV Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki – PPEEm’2011, Wisła, 9-12 grudnia 2011, str. 166-177

33.  Kielan P., Kluszczyński K., Trawiński T: Use Methodology of Investigation of Control Process by Internet. 6th International Symposium on AUTOMATIC CONTROL, Wismar, Niemcy, 13-14 październik 2011, materiały elektroniczne, stron 10

34.  Kielan P., Kowol P., Pilch Z.: Conception of the electronic controlled magnetorheological clutch.  Przegląd Elektrotechniczny, SAEM Conference, Ptuj, Slovenia, 30 maja – 2 czerwca 2010, ISSN 0033-2097,R. 87 NR 3/2011

35.  Skibniewski A., Kluszczyński K., Trawiński T., Pilch Z., Szczygieł M., Kielan P.: Laser Beam Scanner for Quality Evaluation of Pre-sensitized Offset Plates, Acta Technica Jaurinensis 03’2011.

36.  Kluszczyński K., Trawiński T., Pilch Z., Szczygieł M., Kielan P., Skibniewski A., Boeren, E.: Software for quality estimation of PS plate edge, ZKwE, Poznań, kwiecień 2011.

37.  Pilch Z., Kowol P., Kielan P.: Wielotarczowe sprzęgło magnetoreologiczne o płynnie regulowanej wartości przenoszonego momentu. KOMEL’2011, Rytro, Zeszyty Problemowe, ISSN 0239-3646, Nr90 2/2011

38.  Kowol P., Pilch Z., Kielan P.: Obliczenia projektowe sprzęgła magnetoreologicznego ze wzbudzeniem hybrydowym. SME’2011, Szczecin

39.  Kołton W., Trawiński T.: Badania drgań silników wrzecionowych pamięci masowych, XXI Sympozjum Środowiskowe PTZE, Lubliniec 2011, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), R. 87 NR 12b/2011, s.188-191.

40.  Trawiński T., Kluszczyński K., Kołton W.: Model obwodowy dwuuzwojeniowego silnika VCM dla systemów pozycjonowania głowic dysków twardych, XXI Sympozjum Środowiskowe PTZE, Lubliniec 2011, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), R. 87 NR 12b/2011, s.184-187.

41.  Kołton W., Trawiński T.: Time optimal control of positioning system of mass storage device with two winding VCM, 6th International Symposium on AUTOMATIC CONTROL, Wismar 2011r.

42.  Kołton W.: Implementacja sterowania czasooptymalnego w systemach pozycjonowania głowic pamięci masowych wyposażonych w jedno i dwu twornikowy silnik VCM, XIV Sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” PPEEm, Wisła 2011r.