« Powrót

FANTOM - Nowe Koło Naukowe

Studenckie Koło Naukowe FANTOM(KNF) zostało powołane przy Katedrze Mechatroniki Wydziału Elektrycznego na Politechnice Śląskiej w dniu 10.04.2018. Koło naukowe ma statut ogólnouczelniany, czyli dostępne dla wszystkich studentów i pracowników Politechniki Śląskiej. Tematyka prac realizowanych przez członków KNF związana jest z szeroko rozumianą mechatroniką, jednak główne kierunki prac będą skupiać się wokół innowacyjnych koncepcji oraz nowych projektów, które są podejmowane przez nowoczesne centrum badawczo-rozwojowego OBRUM. Koncepcje i projekty będą głównie związane z pracami realizowanymi przez firmę OBRUM, czyli m.in. z techniką pojazdową, mechatroniką, systemami szkolno-treningowymi oraz szeroko rozumianą techniką komputerowego wsparcia projektowania. Dodatkowym celem działalności koła będzie integracja studentów,  kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników firmy OBRUM, jak też wzajemna wymiana doświadczeń. Tak, więc studenci w KNFbędą mogli realizować zadania będące częścią projektów badawczych prowadzonych przez pracowników Katedry oraz centrum badawczo-rozwojowe OBRUMstając się członkami zespołów badawczych.

      Opiekunem koła naukowego FANTOM został powołany dr inż. Paweł Kielan (pawel.kielan@polsl.pl), który od 2011 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki na Politechnice Śląskiej. Opiekun prowadzi zajęcia w Katedrze Mechatroniki m.in. z przedmiotów: Mikroprocesorowe układy sterowania w systemach mechatronicznych, Programowanie obiektowe, Sterowanie systemów mechatronicznych przez Internet, Podstaw programowania, Transmisja w systemach mechatronicznych, Bazy danych.