« Powrót

Obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Zygmunta Kowalika

W dniu 15 stycznia 2019 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Zygmunta Kowalika pt. "Opracowanie metod pomiarowej identyfikacji parametrów hamiltonowskiego modelu matematycznego przetwornika elektromechaincznego umożliwiających jego zastostowanie w układzie sterowania synchronicznego silnika relukatncyjnego SynRM". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. inż. Wojciech Burlikowski prof. PŚ. 

Recenzenci prozprawy:

Dr hab. inż. Mariusz Jagieła, prof PO - Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Dorota Stachowiak - Politechnika Poznańska.

 

Rozprowa doktorska została obronionia z wyróżnieniem. Dr inż. Zygmuntowi Kowalikowi serdecznie gratulujemy.