« Powrót

Szkolenie w firmie AIUT dla studentów Koła Naukowego Mechatroników

W ramach współpracy Koła Naukowego Mechatroników z firmą AIUT na przełomie kwietnia i maja Firma zorganizowała dla studentów 4 semestru, działających w Kole, szkolenie z programowania sterowników PLC.

Szkolenie prowadził pan Marek Drewniak w sali dydaktycznej znajdującej się na terenie Firmy. W ramach szkolenia studenci poznali podstawy programowania sterowników PLC, wizualizacji procesów przemysłowych oraz dobre praktyki programowania stosowane w przemyśle.

Dziękujemy Panu Markowi za poświęcony czas.