o Centrum / skład Akademickiej Rady Programowej

Centrum Edukacji w Mechatronice (Centre for Education in Mechatronics) zostało utworzone w 2002 roku. Zasadniczym celem Centrum jest koordynacja oraz wymiana doświadczeń w rozwoju nowego kierunku studiów Mechatronika na Politechnice Śląskiej, a wcześniej – specjalności, związanych z mechatroniką, prowadzonych w ramach różnych kierunków: Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn, Elektronika i Telekomunikacja oraz Automatyka i Robotyka. Istotną rolę odgrywają również działania ukierunkowane na promocję mechatroniki jako nowego – niedawno ustanowionego przez MNiSzW – kierunku studiów wśród młodzieży szkolnej oraz wśród kandydatów na studia techniczne. Ważnym zadaniem dla utrzymania wysokiej pozycji Politechniki Śląskiej w międzynarodowym środowisku naukowym – jest utrzymywanie stałych i regularnych kontaktów, zorientowanych na doskonalenie programów i rozwijanie nowych form kształcenia z zakresu mechatroniki - z uczelniami zagranicznymi z Europy, ale również Australii, Afryki i Azji. W działalności Centrum ważną rolę odgrywa Akademicka Rada Programowa, integrująca kadrę naukową z Wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego- Technologicznego, Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Górnictwa i Geologii.

Skład Akademickiej Rady Programowej CEM:

 • Profesor Krzysztof KLUSZCZYŃSKI - Przewodniczący
 • Profesor Arkadiusz MĘŻYK
 • Profesor Andrzej POLAŃSKI
 • Profesor Andrzej ŚWIERNIAK
 • Profesor Jerzy ŚWIDER
 • Profesor Marek JASZCZUK
 • Profesor Stanisław CIERPISZ
 • Profesor Stanisław SZWEDA
 • Profesor Tadeusz PUSTELNY  
 • Profesor Tadeusz SKUBIS
 • Profesor Zdzisław FILUS
 • Dr hab. inż. Tomasz TRAWIŃSKI   
 • Dr inż.  Grzegorz KŁAPYTA

Jako wynik  dobrej i harmonijnej współpracy między Wydziałami Politechniki Śląskiej, zawiązanej w ramach Centrum Edukacji w Mechatronice, było szybkie utworzenie studiów z zakresu Mechatroniki – zaraz po ogłoszeniu takiej możliwości  przez MNiSzW – na trzech Wydziałach Politechniki Śląskiej: Mechanicznym–Technologicznym, Elektrycznym oraz Górnictwa i Geologii. Pierwszy rok studiów z zakresu Mechatroniki na Wydziale Elektrycznym uzyskał status studiów zamawianych przez MNiSzW. Wysoką popularnością cieszą się aktualnie studia na Wydziale Mechanicznym – Technologicznym. Interesująca jest również koncepcja studiów na nowatorskiej specjalności: Mechatronika Przemysłowa – studia międzynarodowe, opracowana w ramach umowy międzynarodowej przez Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej oraz grupę uczelni Grande Ecole ICAM z Francji. Współpraca międzynarodowa realizuje się poprzez udział w programach międzynarodowych, organizację sympozjów, warsztatów i konferencji oraz poprzez aktywne uczestnictwo w sieciach międzynarodowych, ukierunkowanych na mechatronikę.

Zobacz więcej

Kontakt

Dyrektor Centrum Edukacji w Mechatronice 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof KLUSZCZYŃSKI

e-mail: Krzysztof.Kluszczynski@polsl.pl

tel.: (32) 237 28 03

Zobacz więcej

IV Seminarium na Darze Młodzieży

IV Morskie Seminarium Naukowe na „Darze Młodzieży”

Harlingen - Szczecin

7-13 czerwiec 2008 r.

Wynikiem trwającej już wiele lat współpracy Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej z Akademią Morską w Gdyni było kolejne spotkanie naukowe na morzu - tym razem podczas znacznie dłuższego rejsu, bo prowadzącego poza Bałtyk. Pożeglowalismy tym razem aż na Morze Północne – do malowniczego holenderskiego portu Harlingen, w którym odbywał się zlot żaglowców w ramach tradycyjnego festiwalu morskiego „Friesche Havendagen”. Polskę reprezentował najpiękniejszy nasz żaglowiec s/v „Dar Młodzieży”, a uczestnicy konferencji dotarli na jego pokład najpierw samolotem (do Amsterdamu), a następnie – pociągiem. Wśród uczestników Seminarium byli przedstawiciele Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej (prof. Krzysztof Kluszczyński, dr Tomasz Trawiński, dr Grzegorz Kłapyta), Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (prof. Jerzy Rutkowski, prof. Ewa Piętka, dr Wojciech Mielczarek), Akademii Morskiej w Gdyni (prof. Tadeusz Stupak), Politechniki Poznańskiej (prof. Andrzej Demenko), Politechniki Koszalińskiej (prof. Włodzimierz Janke) oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (prof. Grażyna Demenko), a ponadto ks. dr Stanisław Puchała (proboszcz Archikatedry p.w. Chrystusa Króla w Katowicach), który sprawował na pokładzie wiele różnorodnych funkcji: kapelana, naukowca i dziennikarza radiowego.

Zobacz więcej

III Seminarium na Darze Młodzieży

III Bałtyckie Seminarium Naukowe na „Darze Młodzieży”

3-5 maj 2007 r.

 

W dniach 3-5 maja 2007 roku odbyło się III Bałtyckie Seminarium Naukowe na „Darze Młodzieży”, który tym razem pożeglował z uczestnikami Konferencji z  portu w Gdyni do Kłajpedy (Litwia) i z powrotem. Seminarium, organizowanemu przez Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej i Akademię Morską w Gdyni  przewodniczyli: prof. Krzysztof Kluszczyński oraz prorektor AM prof. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki.

Na pokładzie najsłynniejszego polskiego żaglowca znaleźli się profesorowie i studenci z różnych uczelni w Polsce, a ponadto – Minister Gospodarki Morskiej, pracownicy Ministerstwa i parlamentarzyści. Do wzbogacenia programu przyczynili się goście z zagranicy: prof. Rolf Biesenbach z Uniwersytetu w Bochum (Niemcy) oraz Dyr. Thomas Zurcher z Uniwersytetu w Biel (Szwajcaria). W sumie odbyło się 5 sesji naukowych o szeroko zakrojonej tematyce, w tym 2 sesje z szerokim udziałem studentów, co w pełni sankcjonuje używanie terminu: pływający uniwersytet. Morskie opowieści snuł, podczas wieczornych spotkań z uczestnikami konferencji komendant „Daru Młodzieży” kpt. Marek Marzec.

Bogaty był program pobytu w Kłajpedzie. Po uroczystym przywitaniu żaglowca przez Konsula Honorowego RP i Mera Miasta oraz po odegraniu przez orkiestrę hymnów: Polski i Litwy, odbyło się spotkanie uczestników z Rektorem Uniwersytetu w Kłajpedzie profesorem Vladas’em Žulus’em oraz zwiedzanie uczelni. Złożono wizyty na różnych Wydziałach, a w Sali Senatu zapoznano się szczegółowo z dalszymi planami rozwoju Uczelni. Szczególnie cenne i wartościowe były informacje o nowopowstałym: Mechatronics Science Institute.

Zobacz więcej