III Seminarium na Darze Młodzieży

III Bałtyckie Seminarium Naukowe na „Darze Młodzieży”

3-5 maj 2007 r.

 

W dniach 3-5 maja 2007 roku odbyło się III Bałtyckie Seminarium Naukowe na „Darze Młodzieży”, który tym razem pożeglował z uczestnikami Konferencji z  portu w Gdyni do Kłajpedy (Litwia) i z powrotem. Seminarium, organizowanemu przez Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej i Akademię Morską w Gdyni  przewodniczyli: prof. Krzysztof Kluszczyński oraz prorektor AM prof. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki.

Na pokładzie najsłynniejszego polskiego żaglowca znaleźli się profesorowie i studenci z różnych uczelni w Polsce, a ponadto – Minister Gospodarki Morskiej, pracownicy Ministerstwa i parlamentarzyści. Do wzbogacenia programu przyczynili się goście z zagranicy: prof. Rolf Biesenbach z Uniwersytetu w Bochum (Niemcy) oraz Dyr. Thomas Zurcher z Uniwersytetu w Biel (Szwajcaria). W sumie odbyło się 5 sesji naukowych o szeroko zakrojonej tematyce, w tym 2 sesje z szerokim udziałem studentów, co w pełni sankcjonuje używanie terminu: pływający uniwersytet. Morskie opowieści snuł, podczas wieczornych spotkań z uczestnikami konferencji komendant „Daru Młodzieży” kpt. Marek Marzec.

Bogaty był program pobytu w Kłajpedzie. Po uroczystym przywitaniu żaglowca przez Konsula Honorowego RP i Mera Miasta oraz po odegraniu przez orkiestrę hymnów: Polski i Litwy, odbyło się spotkanie uczestników z Rektorem Uniwersytetu w Kłajpedzie profesorem Vladas’em Žulus’em oraz zwiedzanie uczelni. Złożono wizyty na różnych Wydziałach, a w Sali Senatu zapoznano się szczegółowo z dalszymi planami rozwoju Uczelni. Szczególnie cenne i wartościowe były informacje o nowopowstałym: Mechatronics Science Institute.

Drugi dzień pobytu w Kłajpedzie był Dniem Polskim, przygotowanym przez środowiska polonijne z Wilna i jego okolic. Z olbrzymim wzruszeniem i wręcz z łzami w oczach przyjęto Koncert na Promenadzie (z piękną sylwetką Daru Młodzieży w tle) w wykonaniu polonijnych zespołów folklorystycznych. Było to cudowne przeżycie, zobaczyć – z dala od kraju – skrawek „żywej, kolorowej i roztańczonej Polski”.

Kłajpeda, to miasto o pięknej i bogatej przeszłości z ciekawą Starówką, imponującym portem i zachwycającym Delfinarium. Piękne są tez okolice Kłajpedy ze znanymi morskimi kurortami: Palangą i Nidą, które można było podziwiać z pokładu żaglowca.

Powracający do kraju żaglowiec – zgodnie z wieloletnią i sumiennie przestrzeganą tradycją – witał na Nabrzeżu Kościuszkowskim w Gdyni – Rektor Akademii Morskiej prof. Józef Lisowski.

Wydaje się, że III Bałtyckie Seminarium Naukowe to nie tylko podtrzymanie i kontynuacja dobrej tradycji, ale również – otwarcie nowych możliwości we współpracy zagranicznej Politechniki Śląskiej.