IV Seminarium na Darze Młodzieży

IV Morskie Seminarium Naukowe na „Darze Młodzieży”

Harlingen - Szczecin

7-13 czerwiec 2008 r.

Wynikiem trwającej już wiele lat współpracy Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej z Akademią Morską w Gdyni było kolejne spotkanie naukowe na morzu - tym razem podczas znacznie dłuższego rejsu, bo prowadzącego poza Bałtyk. Pożeglowalismy tym razem aż na Morze Północne – do malowniczego holenderskiego portu Harlingen, w którym odbywał się zlot żaglowców w ramach tradycyjnego festiwalu morskiego „Friesche Havendagen”. Polskę reprezentował najpiękniejszy nasz żaglowiec s/v „Dar Młodzieży”, a uczestnicy konferencji dotarli na jego pokład najpierw samolotem (do Amsterdamu), a następnie – pociągiem. Wśród uczestników Seminarium byli przedstawiciele Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej (prof. Krzysztof Kluszczyński, dr Tomasz Trawiński, dr Grzegorz Kłapyta), Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (prof. Jerzy Rutkowski, prof. Ewa Piętka, dr Wojciech Mielczarek), Akademii Morskiej w Gdyni (prof. Tadeusz Stupak), Politechniki Poznańskiej (prof. Andrzej Demenko), Politechniki Koszalińskiej (prof. Włodzimierz Janke) oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (prof. Grażyna Demenko), a ponadto ks. dr Stanisław Puchała (proboszcz Archikatedry p.w. Chrystusa Króla w Katowicach), który sprawował na pokładzie wiele różnorodnych funkcji: kapelana, naukowca i dziennikarza radiowego.

Seminarium rozpoczęło się bardzo uroczyście w dniu 7 czerwca sesją, zatytułowaną „Netherlands Day”, w której uczestniczyli przedstawiciele różnych firm i instytucji z Holandii i Japonii: ing. Theo van de Riet, ir. Erwin Toet, ir. André Skibniewski, ing. Willem van Oordt, ir. Mitsuhiro Imaizumi (FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.), ing. Gerard J. Reit, drs Jasper van Alten, ir. Ronald Waterman, dr Iwona Witkiewicz, (Królewski Instytut Inżynierów KIVI-NIRIA) i ir. Nicolien de Haan (MOVARES Consulting Engineers B.V.) Sesji tej i panelowi dyskusyjnemu przewodniczyli: główny organizator ze strony holenderskiej – ir. André Skibniewski (Production Engineer, FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.) oraz ze strony polskiej – dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki prof. Jerzy Rutkowski. Spotkanie rozpoczęło się obszernym wprowadzeniem ir. André Skibniewskiego, który nakreślił ideę spotkania naukowego oraz jego główne cele, jak też podkreślił emocjonalne znaczenie dla wszystkich faktu, że do spotkania dochodzi na pokładzie legendarnego żaglowca (znanego nie tylko w Polsce, ale i szeroko w świecie), którego główną misją, oprócz szkolenia marynarzy, jest również kształcenie postaw i charakterów. Kolejnym punktem była prezentacja historii, struktury organizacyjnej, zakresu badań oraz osiągnięć naukowych Politechniki Śląskiej, przygotowana i przedstawiona przez prof. Jerzego Rutkowskiego. Ze strony gości, z bardzo ciekawym wykładem, poświęconym działalności i strategii FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. wystapił ir. Erwin Toet (Senior Project Engineer, FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.). Ir. Erwin Toet opowiedział o tym, w jaki sposób japoński światowy koncern odnosi sukcesy w holenderskich warunkach, zatrudniając też polskich inżynierów i korzystając z potencjału badawczego Politechniki Śląskiej.

Ciekawa i długa była dyskusja, w której poruszano zagadnienia współpracy nauki z przemysłem oraz nowych wyzwań, stojących przed inżynierami w XXI wieku.

W dniu 8 czerwca na pokład „Daru Młodzieży” przybyły władze regionu i miasta – po czym miała miejsce piękna parada żaglowców oraz statków, przybyłych z różnych stron świata. Było powodem radości i dumy całego gremium naukowców, że paradę przyjmował jako statek admiralicji s/v „Dar Młodzieży”, któremu salutowaly banderą wszystkie jednostki, uczestniczące w tej uroczystości.

Wieczorem odbyło się spotkanie uczestników Seminarium z ir. Ronaldem Watermanem, przedstawicielem Królewskiego Stowarzyszenia Inżynierów KIVI-NIRIA, wybitnym specjalistą i doradcą rządu Holandii w zakresie pionierskich prac, dotyczących pozyskiwania nowych terytoriów – z osuszanego i odpowiednio zagospodarowywanego w zgodzie z naturą – przybrzeżnego pasma Morza Północnego (program naukowy DELTA).

Po północy „Dar Młodzieży” opuścił gościnne Harlingen i wyruszył w rejs powrotny do kraju. Pomimo słonecznej pogody, wzmógł się niezwykle silny wiatr i nadszedł sztorm, który trwał nieprzerwanie przez pełne dwa dni tego niezwykłego rejsu, wiodącego wpierw do północnego przylądka Półwyspu Jutlandzkiego – Skagen, a następnie przez cieśniny Skagerrak, Kattegat i Sund oraz Morze Bałtyckie – do Świnoujścia i Szczecina. Fale, dochodzące do 5 metrów wysokości, wiatr – osiągający w porywach 9 w skali Beauforta – oraz utrzymujący się nieprzerwanie przechył (maksymalne przechylenie – to nawet 45o) pozwoliły poznać mistrzostwo kapitana Mirosława Peszkowskiego  oraz całej załogi „Daru Młodzieży”, którzy – decydując się na rejs pod żaglami i płynąc z prędkością, dochodzącą nawet do 16 węzłów – pokonali trasę Harlingen-Szczecin w niecałe 3 dni.

Te trudne warunki nie przestraszyły uczestników Seminarium, którzy odbyli wszystkie zaplanowane sesje dziennie i wieczorne, pomimo tego, że używanie środków multimedialnych wymagało nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa i przemyślności, albowiem co chwilę przez salon oficerski, w którym odbywały się obrady, przelatywały przeróżne przedmioty, nieraz bardzo pokaźnych rozmiarów, jak na przykład powalone krzesła i stoliki.

Tematyka obrad skupiona była wokół zagadnień kształcenia inżynierów (engineering education) oraz problematyki naukowej. W ramach sesji dydaktycznych rozważano zagadnienia e-learningu (prof. Jerzy Rutkowski), wizualizacji i animacji urządzeń i procesów elektromagnetycznych (prof. Andrzej Demenko) oraz nowych kierunków nauczania: bioinżynierii medycznej  (prof. Ewa Piętka) i mechatroniki (prof. Krzysztof Kluszczyński i dr Grzegorz Kłapyta). Problematyka naukowa objęła: sterowanie urządzeń głosem (prof. Grażyna Demenko), interfejsy komputerów (dr Wojciech Mielczarek), dyski twarde (dr Tomasz Trawiński) oraz europejski radiolokacyjny system bezpieczeństwa morskiego (prof. Tadeusz Stupnik). Czas prezentacji nie był limitowany i zależał tylko od wykładowcy, a dyskusja - żywa i dynamiczna - toczona była aż do całkowitego wyczerpania tematu. Takie reguły prezentacji i dyskusji obowiązywały na Beskidzkich Seminariach Elektryków BSE (organizowanych przez siedemnaście lat w Chatce Akademickiego Klubu Turystycznego AKT „Watra” w Istebnej – tzw. „University of Pietraszonka”), a Morskie Seminaria Naukowe na „Darze Młodzieży” odwołują się do tej wieloletniej tradycji i są kontynuacją tamtej wyjątkowej idei. Tradycją Seminariów BSE były również wykłady o tematyce humanistycznej – i takich wykładów nie zabrakło też na Morskim Seminarium.
Mgr inż. arch. Marek Kluszczyński przedstawił historię budowy Kanału Sueskiego i Panamskiego jako wybitnych dzieł inżynierskich, zaś ks. prałat Stanisław Puchała dał się poznać uczestnikom Seminarium z innej strony – jako naukowiec i doktor teologii, prezentując wykład o urzeczywistnianiu się kościoła katolickiego w środowisku akademickim Śląska.

Wszystkie wykłady były otwarte dla załogi „Daru Młodzieży”, którą podczas tego rejsu uzupełniali żeglarze z całej Polski (wśród nich – absolwenci uczelni technicznych z różnych regionów kraju), wzbogacający dyskusje o nowe spojrzenie i nieraz zaskakujące uwagi. Dzięki ich uczestnictwu realizowała się w pełni zasadnicza idea spotkań na „Darze Młodzieży” jako – z jednej strony – „pływającej konferencji”, z drugiej zaś strony – „pływającego otwartego uniwersytetu”. W tym roku doszedł trzeci wymiar, które – poprzez codzienne Msze Święte oraz krótkie, ale w szczególny sposób adresowane do ludzi nauki i zmuszające do refleksji rozważania – realizował na pokładzie żaglowca, konsekwentnie i niezależnie od pogody,  ks. Stanisław Puchała.

Seminaria na „Darze Młodzieży” dobrze służą promocji polskiej nauki oraz obu współpracujących uczelni – Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Morskiej w Gdyni – w świecie (poprzez spotkania z politykami, dyplomatami i przedstawicielami zagranicznych środowisk akademickich i przemysłowych), jak też w całej Polsce i na Śląsku. W tym roku bezpośrednich wieści z „Daru Młodzieży”, dotyczących przebiegu rejsu i przebiegu Seminarium naukowego, można było słuchać codziennie w katowickim radiu eM.

Seminarium zakończyło uroczyste wpłynięcie „Daru Młodzieży” w dniu 13 czerwca do portu w Szczecinie, gdzie przybycie żaglowca „Dar Młodzieży” (witanego przez żeńską orkiestrę dętą w błękitnych mundurkach) otworzyło ogólnopolskie obchody Dnia Morza. W godzinach wieczornych uczestnicy konferencji mieli możliwość spotkania się z władzami rektorskimi Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Wstępnie omówiono plany przyszłorocznego – już jubileuszowego – V Morskiego Seminarium Naukowego na „Darze Młodzieży”. Oby wiatry na morzu były znów tak pomyślne, jak tego roku, a uczestnikom dopisywała równie twórcza i żywa inwencja, jak podczas tegorocznych prezentacji.

Tradycyjnie już IV Morskiemu Seminarium Naukowemu na „Darze Młodzieży” przewodniczyli: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński oraz kpt. ż.w. dr Henryk Śniegocki (prorektor ds. Morskich Akademii Morskiej w Gdyni).