Kontakt

Dyrektor Centrum Edukacji w Mechatronice 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof KLUSZCZYŃSKI

e-mail: Krzysztof.Kluszczynski@polsl.pl

tel.: (32) 237 28 03