Informacje dla dyplomantów

Pracę należy wydrukować w 3 egzemplarzach (dwustronnie drukowane z opisanymi płytami CD):

  • 2 prace w sztywnej okładce (dla Promotora i Recenzenta) – CD zawierają plik PDF,
    z którego nastąpił wydruk + prezentację POWER POINT+ plakat.
  • 1 praca termobindowana (egzemplarz dla Dziekanatu) – CD zawiera tylko plik pdf,
    z którego nastąpił wydruk.

 

Dodatkowo proszę zgłosić się do Dziekanatu celem dokonania pozostałych formalności
i pobrania druku na opłatę za dyplom.