Wykaz prac inżynierskich

Wykaz prac i projektów inżynierskich, realizowanych w Katedrze Mechatroniki…

 

 

Lp.

Tytuł pracy

Promotor

 

2000

 

inż. 1

Komputerowe stanowisko pomiarowe do badania przebiegów i procesów dynamicznych robota IRP-4S

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 2

Napęd osi robota z silnikiem prądu stałego

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 3

Induktosynowy układ pomiaru pozycji i przemieszczeń w elementach wykonawczych robotyki

Dr inż. Andrzej Cioska

inż. 4

Symulacje komputerowe nowej metody wyznaczania składowych zgodnych i przeciwnych pól w niesymetrycznych przetwornikach elektromechanicznych

Dr inż. Andrzej Cioska

inż. 5

Projekt i wykonanie generatora do układu pomiarowego pozwalającego na weryfikację parametrów silnika reluktancyjnego wyznaczonych przy wykorzystaniu metod polowych

Dr inż. Andrzej Cioska

inż. 6

Projekt robota przemysłowego, napęd osi robota z silnika klatkowego

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 7

Modernizacja stanowiska badawczego z silnikiem indukcyjnym synchronizowanym

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 8

Układ zasilania i sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego SRM

Dr inż. Janusz Książek

inż. 8a

Uniwersalny, mikroprocesorowy sterownik silników skokowych umożliwiający pracę półskokową, ćwierćskokową i miniskokową

Dr inż. Janusz Książek

inż. 8 b

Projekt napędu pojazdu jednośladowego z wykorzystaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego

Dr inż. Janusz Książek

 

2001

 

inż. 9

Badanie silnika indukcyjnego klatkowego z asymetrią magnetyczną wirnika opisanego modelem poliharmonicznym

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 10

Stanowisko do badania układów zasilania i sterowania mikro-napędów z silnikami uniwersalnymi z 8-bitowego mikrokontrolera

Dr inż. Janusz Książek

inż. 11

Analiza pracy układu pracy sterowania wektorowego (VC) silnikiem indukcyjnym w napędzie osi robota

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 12

Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania ultrasonicznych przetworników piezoelektrycznych

Dr inż. Janusz Książek

inż. 13

Badanie momentów pasożytniczych w silnikach indukcyjnych wielobiegowych - symulacja komputerowa

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 14

Stanowisko laboratoryjne do badania silników reluktancyjnych o różnych konstrukcjach wirników

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 15

Badania pomiarowe momentów pasożytniczych w wielobiegunowym silniku indukcyjnym

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 16

Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego mikronapędów z silnikami ultrasonicznymi

Dr inż. Janusz Książek

inż. 17

Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania bezszczotkowych wysokoobrotowych mikronapędów elektrycznych z magnesami trwałymi

Dr inż. Janusz Książek

inż. 18

Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania napędów stacji dysków komputerowych z silnikami liniowymi

Dr inż. Janusz Książek

inż. 19

Zastosowanie rurek cieplnych do układów chłodzenia sprzętu komputerowego i elektronicznego

Dr inż. Janusz Książek

inż. 20

Analiza sterowania DTC silnika indukcyjnego w osi robota

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 20a

Badanie i symulacja komputerowa procesów cieplnych napędów elektrycznychmałej mocy z intensywnym przepływem czynnika chłodzącego.

Dr inż. Janusz Książek

inż. 20 b

Układ zasilania i sterowania osi robota z napędem prądu stałego, sterowany z PC (zbudowany na układzie PIC sterowany przez RS 232)

Dr inż. Janusz Książek

inż. 20 c

Projekt i wykonanie stanowiska do laboratoryjnego do badania układów pomiarowych prędkości obrotowej mikronapędów komputerowych

Dr inż. Janusz Książek

inż. 20 d

Modernizacja układów zasilania i sterowania robota

Dr inż. Janusz Książek

 

2002

 

inż. 21

Układ pomiarowy do robota IRP-4S

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 22

Badanie współczynnika tłumienia w przetwornikach elektromechanicznych na przykładzie dysków twardych

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 23

Wykonanie pierwszego członu manipulatora

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 24

Badanie drgań mechanicznych w napędach dysków twardych

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 25

Modernizacja układu zasilania i regulacji aktywnych ekranów akustycznych

Dr inż. Janusz Książek

inż. 26

Projekt i wykonanie układu laboratoryjnego do badania wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na pracę elektronicznych układów zasilania przetworników elektromechanicznych

Dr inż. Janusz Książek

inż. 27

Porównanie analizy sekwencyjnej z analizą harmoniczną siły magnetomotorycznej w szczelinie powietrznej maszyny elektrycznej

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 28

Zastosowanie szeregów Walsha do analizy rozkładów pól magnetycznych w szczelinie powietrznej maszyny elektrycznej

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 29

Pomiar prędkości w układach wielostopniowych

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 29 a

Układy zasilania i sterowania mikrorobotów zasilanych z baterii słonecznych

Dr inż. Janusz Książek

inż. 29 b

Zastosowanie przetworników FSR w robotach i manipulatorach

Dr inż. Janusz Książek

inż. 29 c

Pomiar sił i momentów z wykorzystaniem czujników FSR (Force Sensing Resistors)

Dr inż. Janusz Książek

inż. 29 d

Układy zasilania elektromechanicznych przetworników piezoelektrycznych

Dr inż. Janusz Książek

 

2003

 

inż. 30

Stanowisko dydaktyczno-laboratoryjne do pomiaru siły z wykorzystaniem mikroprzetwornika piezorezystywnego. Rozwiązanie układów elektronicznych

Dr inż. Wojciech Burlikowski

inż. 31

Stanowisko dydaktyczno-laboratoryjne do pomiaru siły z wykorzystaniem mikroprzetwornika piezorezystywnego. Rozwiązanie konstrukcji mechanicznej

Dr inż. Wojciech Burlikowski

inż. 32

Stanowisko do badania silnika skokowego reluktancyjnego

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 33

Opis kinematyki prostej robota Eurobtec Tr 5 w programie Matlab

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 34

Konstrukcja przekształtnika energoelektronicznego do zasilania silnika tarczowego prądu stałego

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 35

Pomiar położenia i prędkości liniowej i kątowej przegubu robota IRp-4S

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 36

Rodzaje napędów w robotach mobilnych i ich sterowanie. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego i pewnych części robota mobilnego

Dr inż. Janusz Książek

inż. 37

Mikronapędy z przetwornikami elektromechanicznymi wykonanymi w technologii MEMS

Dr inż. Janusz Książek

inż. 38

Stanowisko laboratoryjne do badania napędów dysków optycznych

Dr inż. Janusz Książek

inż. 39

Zastosowanie laserowych źródeł światła w mikronapędach i przetwornikach elektromechanicznych

Dr inż. Janusz Książek

inż. 39 a

Stanowisko laboratoryjne do badania elektronicznych elementów zdalnego sterowania mobilnych robotów i manipulatorów

Dr inż. Janusz Książek

inż.39 b

Mikronapędy z piezoceramicznymi przetwornikami elektromechanicznymi

Dr inż. Janusz Książek

 

2004

 

inż. 40

Analiza obwodowa i polowa silnika VCM

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 41

Analiza polowa i obwodowa silnika wrzecionowego pod kątem drgań w HDD

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 42

Budowa stanowiska dydaktyczno-laboratoryjnego do badań jednofazowych silników komutatorowych wykorzystywanych w sprzęcie AGD

Dr inż. Wojciech Burlikowski

inż. 43

Projekt konstrukcji oraz układu akumulacji energii mini-elektrowni wiatrowej dla celów domowych

Dr inż. Zbigniew Pilch

inż. 44

Optoelektroniczne elementy automatyki w układach sterowania robotów

Dr inż. Janusz Książek

inż. 44 a

Silniki elektrostatyczne w aktuatorach głowic dysków twardych

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 44 b

Silniki piezoelektryczne w napędach aktuatorów głowic HDD

Dr inż. Tomasz Trawiński

 

2005

 

inż. 45

Projekt i wykonanie wstrząsarki elektromagnetycznej

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 46

Stanowisko laboratoryjne do badania mikronapędów XY w robotach, manipulatorach i rejestratorach piszczących

Dr inż. Janusz Książek

inż. 47

Wpływ temperatury i rodzaju zasilania na pracę magnetoreologicznego hamulca obrotowego

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

 

2006

 

inż. 48

Technologie MEMS w biomechanice i biomechatronice

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 49

Projekt i wykonanie wzmacniacza mocy

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 50

Zasilanie i sterowanie wstrząsarki elektromechanicznej

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 51

Zjawiska cieplne w mikronapędach pracujących w warunkach próżni

Dr inż. Janusz Książek

inż. 52

Badanie własności ruchowych jednofazowego silnika indukcyjnego

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

inż. 53

Modernizacja i rozbudowa stanowiska dydaktyczno-laboratoryjnego do badań jednofazowych silników komutatorowych wykorzystywanych w sprzęcie AGD

Dr inż. Wojciech Burlikowski

inż. 54

Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badań silników reluktancyjnych przełączalnych

Dr inż. Wojciech Burlikowski

inż. 55

Projekt i wykonanie silnika cieplnego wykorzystującego efekt pamięci kształtu

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

inż. 56

Modernizacja konstrukcji wstrząsarki elektromechanicznej

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 57

Projekt czterokołowej, samopoziomującej się platformy robota mobilnego z bezpośrednim napędem kół

Dr inż. Zbigniew Pilch

inż. 58

Zdalna kontrola fizycznego stanowiska laboratoryjnego poprzez łącze internetowe (protokół HTTP)

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

 

2007

 

inż. 59

Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania zjawiska lewitacji magnetycznej

Dr inż. Wojciech Burlikowski

inż. 60

Liniowe elektrostatyczne silniki krzemowe wykonane w technologii MEMS

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 61

Projekt robota mobilnego mogącego poruszać się po płaszczyznach o dużym nachyleniu

Dr inż. Wojciech Burlikowski

inż. 62

Wykonanie zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego do wyznaczania parametrów elektromechanicznych silników reluktancyjnych

Dr inż. Wojciech Burlikowski

inż. 63

Projekt i wykonanie urządzenia rejestrującego zaburzenia oddechu noworodków

Dr inż. Zbigniew Pilch

inż. 64

Wiertarki ultrasoniczne

Dr inż. Tomasz Trawiński

 

2008

 

inż. 65

Projekt instalacji inteligentnego domu

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

inż. 66

Projekt oraz badania modelowe i obliczeniowe manipulatora z napędem pneumatycznym w środowisku Inventor

Dr inż. Zbigniew Pilch

inż. 67

Projekt i wykonanie frezarki planarnej sterowanej mikroprocesorowo

Dr inż. Zbigniew Pilch

inż. 68

Modernizacja układu zasilania i sterowania maszyny wyciągowej

Dr inż. Damian Krawczyk

inż. 69

Technologia układów MEMS w mechatronice

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

 

2009

 

inż. 70

Projekt i wykonanie stanowiska do badania czujników

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

inż. 71

Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania wybranych typów mikronapędów drukarek

Dr inż. Janusz Książek

inż. 72

Napęd bezpośredni robotów kroczących

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 73

Wykorzystanie czujników optoelektronicznych do pomiaru prędkości urządzeń o dwóch stopniach swobody mechaniczneej - projekt i wykonanie urządzenia

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 74

Rejestracja i analiza danych pomiarowych na stanowisku do badania urządzeń o dwóch stopniach swobody mechanicznej  - implementacja oprogramowania

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 75

Projekt urządzenia do pomiaru siły i momentu Elektromagnetycznego urządzeń o dwóch stopniach swobody mechanicznej z wykorzystaniem czujników tensometrycznych

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 76

Systemy bezpieczeństwa budynków inteligentnych

Dr inż. Damian Krawczyk

inż. 77

Projekt mikropompy pulsacyjnej napędzanej elektromagnertycznie

Dr inż. Tomasz Trawiński

 

2010

 

inż. 78

Projekt i wykonanie stanowiska badawczego do analizy hałasu generowanego przez silnik indukcyjny klatkowy

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

inż. 79

Wykorzystanie modułów radiowych do realizacji zdalnych odczytów energii elektrycznej

Dr inż. Wojciech Burlikowski

inż. 80

Projekt i wykonanie mechanicznego stanowiska do demonstracji i badania czujników zbliżeniowych

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

inż. 81

Stanowisko laboratoryjne do badania elektromagnesu

Dr inż. Wojciech Burlikowski

inż. 82

Projekt zasilacza impulsowego obiektów elektronicznych

Dr inż. Andrzej Cioska

inż. 83

Projekt stanowiska laboratoryjnego odwzorowującego pracę dzwonu z uwzględnieniem doboru mocy liniowego silnika napędowego

Dr inż. Andrzej Cioska

inż.84

Projekt dedykowanego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego dla robotów kroczących

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

inż. 85

Polimery z pamięcią kształtu. Projekt układu zasilania chwytaka napędzanego polimerami elektroaktywnymi

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

inż. 86

Uniwersalny sterownik robotów mobilnych

Dr inż. Damian Krawczyk

inż. 87

Uniwersalny sterownik robotów mobilnych

Dr inż. Damian Krawczyk

inż. 88

Projekt Platformy robota latającego

Dr inż. Damian Krawczyk

inż.89

Stanowisko dydaktyczne do badania charakterysyk statycznych i dynamicznych siłowników pneumatycznych w ruchu liniowym

Dr inż. Tomasz Trawiński

inż. 90

Projekr i wykonanie stanowiska do wyznaczania przebiegów prędkości i przemieszczania siłowników pneumatycznych o ruchu liniowym

Dr inż. Zbigniew Pilch