Wykaz prac magisterskich

Aby ułatwić wybór Promotora udostępniamy wykaz prac magisterskich, realizowanych w Katedrze Mechatroniki ….

Lp.

Tytuł pracy

Promotor

mgr 0 a

Układ zasilania i sterowania maszyny prądu przemiennego z magnesami trwałymi

Dr inż. Janusz Książek

mgr 0 b

Falownik tranzystorowy do zasilania i regulacji silnika indukcyjnego

Dr inż. Janusz Książek

mgr 0 c

Zastosowanie rur cieplnych do chłodzenia elementów półprzewodnikowych przekształtników statycznych

Dr inż. Janusz Książek

 

1999

 

mgr 1

Silnik 9-fazowy jako silnik o skokowo regulowanej prędkości obrotowej

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

 

2000

 

mgr 2

Stanowisko laboratoryjne do testowania układów falownikowych ze sterowaniem wektorowym silnika indukcyjnego

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 3

Badanie rozkładu pola magnetycznego w silniku o dwóch stopniach swobody z wykorzystaniem metod polowych

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 4

Układy zasilania i regulacji aktywnych ekranów akustycznych

Dr inż. Janusz Książek

mgr 4a

Stanowisko laboratoryjne do badania napędów twardych dysków

Dr inż. Janusz Książek

mgr 4 b

Układ napędowy roweru elektrycznego

Dr inż. Janusz Książek

 

2001

 

mgr 5

Projekt drugiego członu manipulatora napędzanego bezpośrednio silnikiem indukcyjnym klatkowym

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 6

Praktyczna realizacja układów transformacyjnych Parka. Układ realizujący transformację symetryczną

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 7

Badanie silnika indukcyjnego klatkowego z asymetrią magnetyczną wirnika opisanego modelem poliharmonicznym

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 8

Praktyczna realizacja układów transformacyjnych Parka. Układ realizujący transformację niesymetryczną

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 9

Badanie silnika indukcyjnego klatkowego z asymetrią magnetyczną wirnika opisanego modelem monoharmonicznym

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 10

Praktyczna realizacja układów transformacyjnych Parka. Układ realizujący transformację symetryczną

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 11

Mikroprocesorowe sterowanie silnikiem reluktancyjnym

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

 

 

 

 

2002

 

mgr 13

Koncepcja budowy pomocniczego czujnika kompensującego zakłócenia oddziaływujące na głowicę licznika osi

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 14

Pomiar rozkładu 3D pola magnetycznego z wykorzystaniem robota ROB3

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 15

Wykonanie pomiaru rozkładu pola elektromagnetycznego (3-D) głowicy EFM-2001 z wykorzystaniem programu LabVIEW oraz karty pomiarowej Keithley KPCI-3104

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 16

Projekt i wykonanie manipulatora o dwóch stopniach swobody, napędzanego silnikami skokowymi umieszczonymi w przegubach

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 17

Pomiar momentu rozruchowego silnika indukcyjnego z zastosowaniem czujnika siły FSR - rozwiązaie układów elektronicznych

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 18

Rejestracja prędkości obrotowej i przemieszczeń kątowych na stanowisku pomiarowym momentu silnika z wykorzystaniem karty przetworników pomiarowych

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 19

Projekt bazy danych konsolidujących wyniki prac badawczo-projektowych w ramach przetworników elektromechanicznych

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 20

Koncepcja sterowania silnika o dwóch stopniach swobody w układzie napędowym robota

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 21

Wybrane zagadnienia pomiarów z wykorzystaniem sieci komputerowych i intersieci na przykładzie systemu mechanicznego

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 22

Pomiar momentu rozruchowego silnika indukcyjnego z zastosowaniem czujnika siły FSR - rozwiązaie konstrukcji mechanicznej

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 23

Projekt i wykonanie elektroniki urządzenia do pomiaru nierówności wirników

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 24

Projekt i wykonanie oprogramowania urządzenia do pomiaru nierówności wirników

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 25

Projekt i wykonanie manipulatora płaskiego o dwóch stopniach swobody napędzanego silnikami skokowymi

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 26

Modernizacja i rozbudowa stanowiska laboratoryjnego do badania synchronicznych silników reluktancyjnych

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 27

Bezczujnikowy układ sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 28

Model matematyczny i symulacyjny bezczujnikowego układu zasilania i sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego SRM

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 29

Układ tranzystorowych zasilaczy generatorów dużej mocy w układach aktywnych ekranów akustycznych

Dr inż. Janusz Książek

mgr 29 a

Budowa analitycznego modelu polowego indukcyjnego silnika kubkowego dla testowania wyników obliczeń metodą elementów skończonych

Dr inż. Wojciech Burlikowski

 

2003

 

mgr 30

Budowa obwodowego modelu bezszczotkowego silnika prądu stałego z wykorzystaniem programu Matlab\SIMULINK

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 31

Analiza kinematyki robota IRP-4S z wykorzystaniem składni języka symbolicznego

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 32

Układy sterowania wektorowego przetworników elektromechanicznych opisane w dyskretnej dziedzinie czasu

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 33

Analiza wpływu zmiany częstotliwości sieci zasilającej na pulsacje elektromagnetycznych momentów pasożytniczych w indukcyjnych silnikach klatkowych

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 34

Projekt drugiego członu manipulatora napędzanego silnikiem indukcyjnym

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 35

Odtwarzanie niedostępnych pomiarowo zmiennych stanu silnika indukcyjnego klatkowego w trybie off-line

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 36

Generator napięciowy funkcji skokowych o regulowanych wartościach i czasie trwania skoków

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 37

Implementacja algorytmów sterowania wektorowego przetworników elektromechanicznych na procesorach sygnałowych (Analog Devices)

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 38

Zastosowanie logiki rozmytej w nowoczesnym napędzie. Na przykładzie silnika synchronicznego z magnesami trwałymi

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 39

Hamownica z cieczą magnetoreologiczną

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 40

Układ do badania tłumika liniowego z cieczą magnetyczną

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 41

Analiza zużycia energii napędów urządzeń wentylacyjnych kotła wyposażonych w przetwornice częstotliwości

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 42

Zastosowanie przetworników ultrasonicznych w manipulatorach i robotach

Dr inż. Janusz Książek

mgr 43

Wyznaczanie współczynnika tłumienia oraz analiza NRRO w silnikach wrzecionowych stosowanych w HDD

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 44

Układy zasilania i regulacji aktywnych łożysk magnetycznych

Dr inż. Janusz Książek

mgr 45

Mikronapędy z silnikami elektrostatycznymi

Dr inż. Janusz Książek

 

2004

 

mgr 46

Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych i metod ograniczania prądów w stanach nieustalonych mikronapędów z silnikami bezszczotkowymi

Dr inż. Janusz Książek

mgr 47

Oprogramowanie modelu manipulatora IRP-4s

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 48

Program do analizy dynamiki manipulatora w środowisku Matlab

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 49

Projekt i wykonanie manipulatora o trzech stopniach swobody napędzanego silnikami krokowymi

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 50

Projekt i wykonaie konstrukcji manipulatora Irp-4s

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 51

Układ komunikacji modelu robota Irp-4s z komputerem PC

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 52

Synchronizacja pracy dwóch silników indukcyjnych przy wykorzystaniu serownika PLC i szeregowej transmisji danych do komunikacji z przetwornicami częstotliwości

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 53

Modernizacja mikrorobota zasilanego z baterii słonecznych

Dr inż. Janusz Książek

mgr 54

Stanowisko laboratoryjne do badania stanów cieplnych nieustalonych w mikronapędach

Dr inż. Janusz Książek

mgr 55

Stanowiska laboratoryjne do badania materiałów z pamięcią kształtu (SMA)

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 56

Stanowisko laboratoryjne do badania przetworników elektromechanicznych stosowanych w drukarkach

Dr inż. Janusz Książek

mgr 57

Modernizacja układów zdalnie sterowanego robota mobilnego

Dr inż. Janusz Książek

mgr 58

Roboty mobilne napędzane przy użyciu stopów z pamięcią kształtu

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 59

Makroskalowy model piezoelektrycznego aktuatora głowic HDD

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 60

Parametryczne modele polowe dla wybranych konstrukcji przełączalnego silnika reluktancyjnego zrealizowane przy wykorzystaniu programu FEMM

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 60 a

Budowa dwuwymiarowego modelu polowego dla bezszczotkowego silnika prądu stałego (BLDC, z magnesem stałym) z wykorzystaniem programu FEMLAB

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 60 b

Konstrukcja wstrząsarki elektromechanicznej na bazie głośnika niskotonowego

Dr inż. Tomasz Trawiński

 

2005

 

mgr 61

Aspekty energetyczne pozycjonowania modułu fotowoltanicznego

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 62

Stanowisko do wyznaczania współczynników indukcyjności silników wrzecionowych

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 63

Projekt hamulca magnetoreologicznego do pozycjonowania siłownika pneumatycznego

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 64

Prototyp silnika łukowego

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 65

Projekt i wykonanie chwytaka do robota przemysłowego Irp-4s z napędem wykorzystującym stop z pamięcią kształtu

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 66

Stanowisko laboratoryjne do badania zjawiska lewitacji magnetycznej

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 67

Modelowanie nadprzewodników wysokotemperaturowych na przykładzie silnika reluktancyjnego

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 68

Stanowisko dydaktyczno-laboratoryjne dla układu wyrzutni elektromagnetycznej (COILGUN) - projekt, optymalizacja polowa z wykorzystaniem programu FEMM, realizacja praktyczna

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 69

Zintegrowany model obwodowo-polowy układu wirujących talerzy dysku twardego w środowisku Simulink/Femlab

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 70

Projekt i wykonanie konstrukcji, napędu i sterowania nogi o trzech stopniach swobody dla robota kroczącego

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 71

Stanowisko do zdejmowania charakterystyk elektromechanicznych silników wrzecionowych

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 72

Stanowisko laboratoryjne do wyznaczania przenikalności magnetycznej cieczy magnetoreologicznych

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 73

Badanie stanów dynamicznych hamulca z cieczą magnetoreologiczną

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 74

Wyznaczenie parametrów dynamicznych układu elektronicznego przetwornika pomiarowego siły wykorzystującego czujnik piezorezystywny

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 76

 

 

 

2006

 

mgr 77

Końcówka mocy do sterowania silników wrzecionowych

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 78

Analiza i badania układów zawieszeń i układu skrętnego kół robotów kołowych mobilnych

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 79

Mechatroniczne aspekty konstrukcyjne mobilnego robota kołowego

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 80

Analiza przydatności wybranych programów obliczeniowych do rozwiązywania typowych zadań inżynierskich w mechatronice

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 81

Projekt robota ośmionożnego - układy napędowe

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 82

Projekt robota ośmionożnego - konstrukcja mechaniczna

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 83

Projekt robota ośmionożnego - układy sterowania

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 84

Analiza wpływu różnych sposobów wykonania uzwojeń fazowych (skupionych, rozłożonych) przełączalnego silnika reluktancyjnego na jego parametry elektromagnetyczne z wykorzystaniem programu FEMM

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 85

Układ pomiaru prędkości w układzie napędowym o dwóch stopniach swobody

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 86

System wizyjny i środowisko programistyczne robota edukacyjnego Eurobtec TR 5

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 87

Projekt robota mobilnego zdolnego do przemieszczania się po pionowym słupie o przekroju zamkniętym

Dr inż. Zbigniew Pilch.

mgr 88

Stanowisko laboratoryjne do badania silników małej mocy z wykorzystaniem hamownicy HM-1000

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 89

Projekt kołowego robota mobilnego, zdolnego do pokonywania nierówności typu schody

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 90

Dwu i trójwymiarowa analiza polowa silników stosowanych w aktuatorach głowic HDD

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 91

Stanowisko do pomiaru momentu silnika VCM

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 92

Projekt części nośnej modelu suwnicy bramowej

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 93

Projekt optymalnego kształtu ramienia głowicy dysku twardego ze względu na odkształcenia oraz częstotliwości drgań własnych

Dr inż. Zbigniew Pilch.

 

2007

 

mgr 94

Projekt pośredniego układu napędowego samochodu osobowego 4x4 opartego o silnik elektryczny-przekładnię zębatą planetarną

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 95

Projekt i wykonanie suwnicy z dźwigiem - część jezdna suwnicy

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 96

Modelowanie łożyska hydrodynamicznego układu wirujących talerzy dysku twardego w środowisku Matlab-Femlab

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 97

Badanie momentu rozruchowego przekładni ślimakowej z silnikami jednofazowymi

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 98

Projekt i wykonanie modelu suwnicy z dźwigiem. Konstrukcja trawersy

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 99

Projekt robota kroczącego sześcionożnego typu KARALUCH - układy napędowe

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 100

Projekt robota kroczącego sześcionożnego typu KARALUCH - konstrukcja mechaniczna

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 101

Konstrukcja układu sterowania i zasilania impulsowego wzbudnika drgań

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 102

Analiza możliwości wykorzystania materiałów SMC (soft magnetic composites) w budowie przetworników elektromechanicznych

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 103

Pakiet oprogramowania do symulacji pracy przetworników wykorzystywanych w elektronice

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 104

Projekt i wykonanie manipulatora pneumatycznego, kartezjańskiego o trzech stopniach swobody

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 105

Konstrukcja układu serwonapędowego do robotów mobilnych kroczących z wykorzystaniem silnika prądu stałego

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 106

Projekt chwytaka trójpalczastego o napędzie pneumatycznym

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 107

Projekt i wykonanie przenośnika taśmowego oraz opracowanie układu sterowania z wykorzystaniem sterownika Siemensa S7-300

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

 

2008

 

mgr 108

Projekt mobilnego robota elastycznego-układ napędowy

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 109

Projekt elektrowni pławikowej małej mocy

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 110

Model przełączalnego silnika reluktancyjnego w środowisku COMSOL Multiphysics umożliwiający symulację z wykorzystaniem energoelektronicznych źródeł zasilania

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 111

Algorytm wektorowego sterowania silnikiem SM

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 112

Konstrukcja serwonapędu dla nogi robota kroczącego

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 113

Pompa liniowa z cieczą magnetyczną - analiza teoretyczna, projekt i wykonanie

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 114

Weryfikacja pomiarowa osiowego i promieniowego rozkładu temperatury w wirniku generatora drgań skrętnych

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 115

Polioptymalizacja wielkości elektromechanicznych silnika łukowego RVCM ze względu na sformułowane kryteria

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 116

Projekt mobilnego robota elastycznego-konstrukcja mechaniczna

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 117

Projekt mobinego robota elastycznego - układ sterowania

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 118

Silniki liniowe wzbudzone od magnesów trwałych

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 119

Mikrosilniki wykonywane w technologii MEMS, modelowania i analiza mikrosilnika o zmiennej reaktancji pojemnościowej

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 120

Konstrukcja silnika liniowego do aktywnej eliminacji drgań

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 121

Projekt i wykonanie układu wahadła podwójnego z rozszczepionym członem drugim

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 122

Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania zjawiska modulacji AM i FM

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 123

Zastosowanie cyfrowego przetwarzania obrazów w systemach wizji maszynowej

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 124

Opracowanie modelu matematycznego oraz projektu stanowiska pomiarowego do badania mięśni pneumatycznych

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 125

Projekt i wykonanie układu pomiarowego momentu elektromagnetycznego dla małych przetworników elektromechanicznych

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 126

Stanowisko laboratoryjne do badań czujników przyspieszenia

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 127

Projekt i analiza układu chłodzącego współpracującego z ogniwem Peltiera

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 128

Aplikacje technologii MEMS w czujnikach przemieszczenia

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 129

Projekt i wykonanie układu sterowania aktywnego łożyska magnetycznego

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 130

Zaprojektowanie i skonstruowanie łożyska magnetycznego wraz ze stanowiskiem badawczym

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 131

Mikrosilniki z toczącym się wirnikiem wykonane w technologii MEMS

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 132

Projekt i wykonanie sterownika MSI do silników wrzecionowych

Dr inż. Tomasz Trawiński

 

2009

 

mgr 133

Układy aktywnej eliminacji drgań

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 134

Wpływ właściwości elektrycznych interfejsu elektroda-tkanka na przebieg głębokiej stymulacji mózgu w chorobie

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 135

Modelowanie różnych typów elektrycznych czujników indukcyjnych wykorzystywanych w układach sterowania ruchu kolejowego

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 136

Notacja Denavita-Hartenberga w klasycznych konfiguracjach robotów - analiza i wizualizacja

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 137

Projekt i wykonanie robota typu SCARA - konstrukcja mechaniczna

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 138

Projekt i wykonanie robota typu SCARA - napędy

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 139

Konstrukcja manipulatora o cechach anatomicznych ludzkiego przedramienia - konstrukcja mechaniczna

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 140

Konstrukcja manipulatora o cechach anatomicznych ludzkiego przedramienia - układy napędowe

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 141

Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi wykorzystywanego jako wał napędowy w pojazdach hybrydowych

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 142

Konstrukcja manipulatora o cechach anatomicznych ludzkiego przedramienia - układy sterowania

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 143

Błędy pozycjonowania głowic w dyskach twardych

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 144

Projekt i wykonanie napędu platformy jezdnej robota mobilnego kołowego

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 145

Pomiary charakrerystyk termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtów

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 146

Sterowanie robotem mobilnym typu BOE-Bot przez sieć Internet

Dr inż. Damian Krawczyk

mgr 147

Badania wytrzymałościowe cięgien z SMA

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 148

Analiza możliwości wybranych programów polowych w przypadku modelowania systemów mechanicznych i elektronicznych

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 149

Projekt i wykonanie konstrukcji mechanicznej manipulatora typu platforma Stewarda

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 150

Badanie modelu matematycznego platformy Stewarda

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 151

Projekt i wykonanie układu sterowania manipulatora typu platforma Stewarda

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 152

Rozbudowa systemu pomiarowego skanera laserowego 3 D

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 153

Projekt i wykonanie platformy jezdnej robota mobilnego kołowego

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 154

Zastosowanie materiałów typu SMART w mechatronice; Koncepcja wykorzystania płytek piezoelektrycznych do napędu w ruchu obrotowym

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 155

Budowa modelu dynamicznego mięśnia pneumatycznego oraz jego weryfikacja pomiarowa

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 156

Projekt i wykonanie kołowego robota mobilnego

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 157

Projekt układu imitującego oraz obsługującego baterię Litowo Polimerową

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 158

Wykonanie badań oraz modelu matematycznego ogniwa litowego z elektrolitem polimerowym

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 159

Akcelerometry - badanie przydatności w elektronicznych systemach pozycjonowania

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 160

Projekt i wykonanie układu sterowania szyby samochodowej z wykorzystaniem silnika krokowego

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 161

Projekt systemu transportu osi samochodowych na linii produkcyjnej

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 162

Projekt i wykonanie chwytaka z belką tensometryczną, będącą integralną częścią chwytaka

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 163

Projekt stanowiska do wyznaczania charakterystyk termomechanicznych silnika pneumatycznego

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 164

Komunikacja bezprzewodowa robotów mobilnych

Dr inż. Damian Krawczyk

 

2010

 

mgr 165

Badanie drgań mechanicznych pamięci masowych nowej generacji

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 166

Drgania płyt CD i DVD

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 167

Semi-aktywne zawieszenie pojazdu. Projekt i wykonanie części mechatronicznej zawieszenia sterowanego mikrokontrolerem

Dr inż. Paweł Kowol

mgr 168

Semi-aktywne zawieszenie pojazdu. Projekt i wykonanie układu zawieszenia

Dr inż. Paweł Kowol

mgr 169

System do odzyskiwania energii z otwierających i zamykających się drzwi - układ elektromechaniczny

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 170

Skaner krawędziowy do prensybilizowanych płyt offsetowych

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 171

Projekt i wykonanie cyfrowego miernika częstotliwości z przesyłaniem wyników pomiaru przez internet

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 172

Projekt i wykonanie systemu rejestracji urządzeń z wykorzystaniem technologii identyfikacji radiowej (RFID) oraz sieci internetowej

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 173

Model matematyczny i badania symulacyjne silnika  ultrasonicznego z falą biegnącą (TWUM)

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 174

Projekt inteligentnego budynku

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 175

Modernizacja stanowiska układu wahadła podwójnego o trzech stopniach swobody

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 176

Projekt i wykonanie układu sterowania autonomicznym robotem sześcionożnym

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 177

Projekt i wykonanie autonomicznego robota kroczącego „ANIA” sterowanego z wykorzystaniem rozproszonego systemu sensoryki

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 178

Badania elementów inteligentnego budynku

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 179

Projekt i budowa robota mobilnego typu poduszkowiec sterowanego za pomocą mikrokontrolera

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 180

Projekt i wykonanie elektronicznego miernika prędkości z użyciem akcelerometru MEMS

Dr inż. Grzegorz Kłapyta

mgr 181

Projekt oraz wykonanie układu do pomiaru prędkości i energii pocisku wyrzutni elektromagnetycznej

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 182

Opracowanie systemu nadzorowania urządzeń mechatronicznych z wykorzystaniem protokołów tunelowych

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 183

Układ odzyskujący energię z ruchu zamykania i otwierania drzwi – magazynowanie energii

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 184

Projekt urządzenia o zmiennej geometrii „masująca opaska”, wykorzystującego nowoczesne materiały magnetyczne

Dr inż. Paweł Kowol

mgr 185

Projekt układu ograniczającego prędkość poruszających się pojazdów z jednoczesnym odzyskiem energii

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 186

Projekt i wykonanie pasywnego łożyska magnetycznego

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 187

Wyznaczanie parametrów silnika (Ultra Sonic Motor) z wykorzystaniem metod polowych

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 188

Badania modelowe systemów pozycjonowania soczewek w czytnikach CD i DVD

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 189

Projekt przenośnika wibracyjnego którego napęd stanowią mięśnie pneumatyczne.

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 190

Stanowisko do badań własności dynamicznych silników VCM

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 191

Konstrukcja układu pozycjonowania silnika VCM z wykorzystaniem laserowego przetwornika położenia

Dr inż. Tomasz Trawiński

mgr 192

Projekt i konstrukcja stanowiska laboratoryjnego do sterowania zaworem dławiącym

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

mgr 193

Projekt i wykonanie manipulatora pneumatycznego o trzech stopniach swobody z siłownikiem obrotowym u podstawy

Dr hab. inż. Tomasz Trawiński

mgr 194

Projekt i konstrukcja stanowiska do badania serwonapędu liniowego z silnikami VCM.

Dr hab.inż. Tomasz Trawiński

mgr 195

Model symulacyjny wyrzutni elektrodynamicznej z wykorzystaniem programu Matlab

Dr inż. Wojciech Burlikowski

mgr 196

Układ jezdny robota mobilnego umożliwiający dostosowania kształtu gąsienicy do pokonywanych nierówności

Dr inż. Zbigniew Pilch

mgr 197

Stopa robota skaczącego – układ umożliwiający regulowanie tłumienia upadku

Dr inż. Paweł Kowol