Wzór strony tytułowej

Stronę tytułową prosimy przygotować wg następującego wzoru...

 POLITECHNIKA ŚLĄSKA

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

INSTYTUT, KATEDRA ………………..……………

(wybrać właściwe)

 

 

Praca dyplomowa magisterska / Projekt inżynierski

(wybrać właściwe)

 

 

Tytuł wyśrodkowany

 

Tytuł w j. angielskim  wyśrodkowany

 

 

Autor: tytuł zdobyty przed obroną oraz imiona i nazwisko autora (pogrubiona czcionka)

Nr albumu: ………………………

 

 

Kierunek:……………………………………………..

Specjalność: …………………………………………

 

 

Kierujący pracą: tytuł oraz imię i nazwisko kierującego pracą (promotora)

Recenzent: tytuł oraz imię i nazwisko recenzenta (w przypadku braku recenzenta wykasować linię)

 

 

Gliwice, miesiąc rok (np. Gliwice, styczeń 2011).