Doktoraty

Na przestrzeni ostatnich 12 lat zostało zrealizowanych 12 prac doktorskich. Wszystkie pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego.

Aktualnie na ukończeniu jest praca Pana mgra inż. Romana Kroczka

Chronologiczny spis prac doktorskich:

04.12.2012 r. - dr inż. Jarosław Domin: "Sprzężony model polowo-obwodowy wyrzutni elektromagnetycznej".

11.10.2011 r. – dr inż. Paweł Kielan: „Aspekty sterowania urządzeniami mechatronicznymi przez Internet – analiza protokołu TCP/IP”.

24.05.2011 r. - dr inż. Marcin Szczygieł: „Modelowanie silnika indukcyjnego o dwóch stopniach swobody ruchu oraz badanie jego właściwości eksploatacyjnych przy wykorzystaniu magnetoreologicznego hamulca obrotowo-liniowego”.

5.10.2010 r. - dr inż. Marek Kciuk: „Badania pomiarowe i modele aktuatorów SMA, uwzględniające zjawiska elektro-termo-mechaniczne oraz ich wykorzystanie w układach sterowania”.

29.06.2007 r. - dr inż. Damian Krawczyk: „Analiza rozruchu silnika indukcyjnego synchronizowanego momentem reluktancyjnym".

02.10.2007 r. - dr inż. Paweł Kowol: „Hamulce magnetoreologiczne o jednym i dwóch stopniach swobody ruchu”.

2005 r. - dr inż. Grzegorz Kłapyta: „Wpływ pierścieni zwierających w wirniku silnika indukcyjnego klatkowego na tłumienie pasożytniczych momentów synchronicznych”.

19.11.2002 r. - dr inż. Zbigniew Pilch: „Badania i analiza własności dynamicznych motoreduktora z silnikiem indukcyjnym”.

04.12.2001 r. - dr inż. Dariusz Szymański: „Użłobkowanie stojana i wirnika maszyny elektrycznej jako przyczyna: odkształcenia pola magnetycznego w szczelinie powietrznej oraz generowania dodatkowych momentów elektromagnetycznych”.

18.06.2001 r. - dr inż. Wojciech Burlikowski: „Opracowanie polowej analityczno numerycznej metody obliczeń momentów pasożytniczych synchronicznych, związanych z wyższymi harmonicznymi przestrzennymi przepływu w silnikach indukcyjnych klatkowych”.

03.10.2000 r. - dr inż. Tomasz Trawiński: „Wpływ elektromagnetycznych momentów pasożytniczych na własności dynamiczne silników indukcyjnych zasilanych z układów przekształtnikowych”.