Studenckie Koło Naukowe Mechatroników

Studenckie Koło Naukowe Mechatroników działa przy Katedrze Mechatroniki Wydziału Elektrycznego na Politechnice Śląskiej. Tematyka prac realizowanych przez członków KNM związana jest z szeroko rozumianą mechatroniką, jednak główne kierunki prac skupiają się wokół robotyki. Tematy prac prowadzonych przez studentów Koła związane są robotyką mobilną – w tym nietypowe konstrukcje robotów kroczących, wspinających się po powierzchniach pionowych, oraz robotyką przemysłową. Innymi rozwijanymi dziedzinami są: automatyzacja procesów np. procesów pomiarowych oraz badanie materiałów typu „SMART” takich jak ciecze magnetoreologiczne (MR) czy materiały z pamięcią kształtu (SMA).  W ramach działalności Koła studenci konstruują m.in. stanowiska dydaktyczne oraz demonstracyjne, wykorzystywane na zajęciach laboratoryjnych, prowadzonych przez pracowników Katedry. Podstawowym celem działalności koła jest integracja studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz wzajemna wymiana doświadczeń. Tak więc studenci KNM mogą realizować zadania będące częścią projektów badawczych prowadzonych przez pracowników Katedry stając się członkami zespołów badawczych.
Opiekunem KNM od 2010 r. jest dr inż. Marek Kciuk (marek.kciuk@polsl.pl). Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów Roboty i Manipulatory, Inżynieria dźwięku i Obrazu, Komputerowe Wspomaganie w Mechatronice. Opiekunem i konsultantem tematów związanych z robotyką jest dr inż. Damian Krawczyk (damian.krawczyk@polsl.pl).


Zobacz więcej

Sukces Członków Koła Naukowego Mechatroników

W 2010 roku w  „Konkursie na najlepszy projekt i wykonanie stanowiska dydaktyczno-pokazowego z wykorzystaniem komponentów Festo” organizowanego przez firmę Festo Poland studenci-członkowie Koła Naukowego Mechatroników działającego przy Katedrze Mechatroniki zgłosili w sumie 9 projektów. Spośród nich do kolejnego, drugiego etapu, w którym w sumie znalazło się 9 projektów z różnych uczelni z całej Polski, znalazły się 3 projekty Koła Naukowego Mechatroników.  Ostatecznie projekt pt. „Zautomatyzowany stół do futbolu stołowego” zajął trzecie, premiowane nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi miejsce. Projekt ten został przygotowany przez Andrzeja Globisza, Zygmunta Kowalika, Tomasza Studzińskiego i Daniela Szwedę.

Zobacz więcej

Statut KNM

STATUT
STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO MECHATRONIKÓW


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE.


1.    Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe Mechatroników i w dalszej części statutu zwane jest Kołem.
2.    Koło nie posiada odrębnej osobowości prawnej i działa przy Katedrze Mechatroniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
3.    Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze statutem Uczelni.
4.    Koło ma prawo używania znaków i pieczęci według zatwierdzonych przez siebie wzorców.
5.    Koło powołuje się na czas nieograniczony.
6.    Koło posiada własne logo oraz wzór pieczątki.Zobacz więcej