Studenckie Koło Naukowe Mechatroników

Studenckie Koło Naukowe Mechatroników działa przy Katedrze Mechatroniki Wydziału Elektrycznego na Politechnice Śląskiej. Tematyka prac realizowanych przez członków KNM związana jest z szeroko rozumianą mechatroniką, jednak główne kierunki prac skupiają się wokół robotyki. Tematy prac prowadzonych przez studentów Koła związane są robotyką mobilną – w tym nietypowe konstrukcje robotów kroczących, wspinających się po powierzchniach pionowych, oraz robotyką przemysłową. Innymi rozwijanymi dziedzinami są: automatyzacja procesów np. procesów pomiarowych oraz badanie materiałów typu „SMART” takich jak ciecze magnetoreologiczne (MR) czy materiały z pamięcią kształtu (SMA).  W ramach działalności Koła studenci konstruują m.in. stanowiska dydaktyczne oraz demonstracyjne, wykorzystywane na zajęciach laboratoryjnych, prowadzonych przez pracowników Katedry. Podstawowym celem działalności koła jest integracja studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz wzajemna wymiana doświadczeń. Tak więc studenci KNM mogą realizować zadania będące częścią projektów badawczych prowadzonych przez pracowników Katedry stając się członkami zespołów badawczych.
Opiekunem KNM od 2010 r. jest dr inż. Marek Kciuk (marek.kciuk@polsl.pl). Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów Roboty i Manipulatory, Inżynieria dźwięku i Obrazu, Komputerowe Wspomaganie w Mechatronice. Opiekunem i konsultantem tematów związanych z robotyką jest dr inż. Damian Krawczyk (damian.krawczyk@polsl.pl).

Zasady

Działalność koła naukowego jest oparta na współpracy pomiędzy kadrą akademicką Katedry Mechatroniki a studentami, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu szerokorozumianej mechatroniki poza zajęciami programowymi.

Cele

Podstawowym celem działalności koła jest integracja studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz wzajemna wymiana doświadczeń. Jako środek do osiągnięcia tego celu Koło organizuje liczne wyjazdy integracyjne i seminaria dyplomowe oraz wizyty w zakładach produkcyjnych. W ramach tej działalności bardzo istotny składnik stanowi możliwość prezentacji prac dyplomowych studentów na szerszym forum oraz możliwość uzyskania użytecznych porad od pracowników Katedry i Wydziału.

Propozycje tematów możliwych do realizacji w ramach Koła Naukowego Mechatroników:

 1. Projekt układu ograniczającego prędkość poruszających się pojazdów z jednoczesnym odzyskiem energii. To jest temat, który był realizowany w ramach pracy dyplomowej. Wstępne obliczenia i symulacje są obiecujące. W ramach „koła” można by zająć się dopracowaniem projektu a możliwe, że nawet wykonaniem prototypu.    Opiekun: dr inż. Zbigniew Pilch (p.208)
 2. Projekt i wykonanie układu do pomiaru wpływu odległości tarcz sprzęgła z cieczą MR na wartość momentu sprzęgającego. Ten temat ma związek z realizowanym przez nas projektem badawczym.    OPiekun: dr inż. Zbigniew Pilch (p.208)
 3. Projekt i realizacja praktyczna układu sterowania aktywnego łożyska magnetycznego w oparciu o istniejące stanowisko dydaktyczne.    Opiekun: dr inż. Wojciech Burlikowski (p. 202)
 4. Iron fist - analiza możliwości budowy układu do aktywnej ochrony obiektów (na podstawie http://defense-update.com/products/i/iron-fist.htm).   Opiekun: dr inż. Wojciech Burlikowski (p. 202)
 5. Naprawa i modernizacja stanowiska lewitacji magnetycznej.    Opiekun: dr inż. Wojciech Burlikowski (p. 202)
 6. Rejestrator działania układu odzyskiwania energii zamontowanego na drzwiach pokoju C216. Mikroprocesorowy układ ma za zadanie rejestrować różne działania układu odzysku energii zamontowanego na drzwiach, takie jak: czas i prędkość otwarcia i zamknięcia drzwi, zgromadzona energia, stan akumulatora, itd.    Opiekun: dr inż. Tomasz Trawiński (p. 216)
 7. Zrobotyzowany system – zautomatyzowany stół do piłkarzyków.  Opiekun: dr inż. Damian Krawczyk (p. 202)
 8. Projekt i wykonanie robota mobilnego typu kula.    Opiekun: dr inż. Damian Krawczyk (p. 202)
 9. Projekt i wykonanie mobilnego robota inspekcyjnego do pracy w trudnym terenie.
  Eksploracja starych (nieczynnych) chodników kopalnianych.    Opiekun: dr inż. Damian Krawczyk (p. 202)
 10. Projekt i wykonanie mobilnego robota inspekcyjnego do eksploracji zalanych chodników kopalnianych. Eksploracja starych (nieczynnych) chodników kopalnianych.    Opiekun: dr inż. Damian Krawczyk (p. 202)
 11. Projekt i wykonanie mobilnego robota skaczącego typu pchła.    Opiekun: dr inż. Paweł Kowol (p. 202)
 12. Stanowisko demonstrujące właściwości cieczy magnetycznych.    Opiekun: dr inż. Paweł Kowol (p. 202)
 13. Zegar w technologii „Spring Drive” synchronizowany z zegarem atomowym. Projekt ma na celu opracowanie układu zegara mechanicznego z wychwytem elektromagnetycznym, którego częstotliwość pracy dostrajana jest do częstotliwości rezonatora kwarcowego („Spring Drive”). Zegar tez powinien dodatkowo być synchronizowany z atomowym wzorcem czasu.    Opiekun: dr inż. Paweł Kowol (p. 202)
 14. Elektronicznie sterowany układ tłumienia drgań  w systemie zawieszenia koła rowerowego. Projekt ma na celu opracowanie układu tłumienia drgań w systemie zawieszenia koła rowerowego, który zawiera amortyzator o sterowanym tłumieniu.    Opiekun: dr inż. Paweł Kowol (p. 202)
 15. Układ sterowania zaworami pneumatycznymi piszczałek organowych. Projekt ma na celu opracowanie układu elektronicznego sterującego zaworami piszczałek organowych, który zapewnia pełną dynamikę powstawania dźwięku w piszczałce organowej i stanowi alternatywę dla powszechnie stosowanych układów mechanicznych.    Opiekun: dr inż. Paweł Kowol (p. 202)
 16. Projekt i wykonanie robotów mobilnych startujących w zawodach typu: Line Follower i/lub Sumo. Projekt przeznaczony dla studentów młodszych lat.    Opiekun: dr inż. Marek Kciuk (p. 218)
 17. Projekt i wykonanie robotów mobilnych typu Line Follower. Detekcja linii z algorytmem uśredniającym wykonana za pomocą kamery internetowej zamontowanej na robocie.    Opiekun: dr inż. Marek Kciuk (p. 218)
 18. Projekt i wykonanie stanowiska dydaktycznego do badania serwonapędów napędzanych za pomocą cięgien SMA.    Opiekun: dr inż. Marek Kciuk (p. 218)
 19. Projekt i wykonanie napędu krokowego napędzanego za pomocą termicznie aktywowanych cięgien SMA.    Opiekun: dr inż. Marek Kciuk (p. 218)
 20. Układ rejestracji położenia środka ciężkości mobilnego robota kroczącego  (sześcionożnego) na podstawie sił nacisku na podłoże w punktach podparcia.    Opiekun: dr inż. Marek Kciuk (p. 218)
 21. Zautomatyzowane stanowiska do wyznaczania charakterystyk mikronapędów znajdujących się w sprzęcie komputerowym. W ramach projektu przewidziane jest zautomatyzowanie pomiaru charakterystyk za pomocą karty akwizycji danych DAQ (NI USB-6009) oraz oprogramowanie stanowiska w środowisku LabVIEW.    Opiekun: dr inż. Marek Kciuk (p. 218)
 22. Symulator układów modulacji przebiegu sinusoidalnego za pomocą szeregowego sygnału cyfrowego. Program do symulacji modulacji ASK, FSK, PSK QAM wykonany w LabVIEW    Opiekun: dr inż. Marek Kciuk (p. 218)
 23. Projekt i wykonanie myszy komputerowej do laptopa z wykorzystaniem akcelerometru.    Opiekun: dr inż. Marek Kciuk (p. 202)