Sukces Członków Koła Naukowego Mechatroników

W 2010 roku w  „Konkursie na najlepszy projekt i wykonanie stanowiska dydaktyczno-pokazowego z wykorzystaniem komponentów Festo” organizowanego przez firmę Festo Poland studenci-członkowie Koła Naukowego Mechatroników działającego przy Katedrze Mechatroniki zgłosili w sumie 9 projektów. Spośród nich do kolejnego, drugiego etapu, w którym w sumie znalazło się 9 projektów z różnych uczelni z całej Polski, znalazły się 3 projekty Koła Naukowego Mechatroników.  Ostatecznie projekt pt. „Zautomatyzowany stół do futbolu stołowego” zajął trzecie, premiowane nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi miejsce. Projekt ten został przygotowany przez Andrzeja Globisza, Zygmunta Kowalika, Tomasza Studzińskiego i Daniela Szwedę.
Projekt obejmował zaprojektowanie układu sterowania serwonapędami elektrycznymi sterującymi osiami o dwóch stopniach swobody, na których to osiach osadzone są piłkarzyki. Nadrzędny układ sterowania, na podstawie sygnału z kamery umieszczonej nad boiskiem ma za zadanie wypracować sygnały sterujące dla wszystkich serwonapędów (w sumie osiem, na każdej osi po dwa) w sposób umożliwiający grę maszyny z człowiekiem.
Projekt ten będzie nadal rozwijany w ramach działalności Koła Naukowego Mechatroników i w miarę możliwości finansowych wdrażany praktycznie.  

Damian Krawczyk