Granty naukowo badawcze

Granty europejskie:


"INformation Driven Incident RESponse (INDIRES)" (2017-trwa).

Koordynator na Politechnice Śląskiej: dr hab. inż. Tomasz Trawiński.

Zespół realizujący: dr inż. Marcin Szczygieł, dr inż. Zbigniew Pilch, dr hab. inż. Wojciech Burlikowski, dr inż. Jarosław Domin, dr inż. Paweł Kowol, dr inż. Paweł Kielan, dr inż. Marek Kciuk, dr inż. Grzegorz Kłapyta, dr inż. Damian Krawczyk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Developing innovative method for recycling used chip board furniture and plastics by producing new environment friendly reusable multipurpose composite material" (2011-2013).

Koordynator na Politechnice Śląskiej: dr inż. Grzegorz Kłapyta.

Zespół realizujący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, prof. dr hab. inż. Józef Stabik, dr hab. inż. Wojciech Burlikowski, dr hab. inż. Tomasz Trawiński, dr inż. Jarosław Domin, dr inż. Damian Gąsiorek, dr inż. Marek Kciuk, dr inż. Paweł Kielan, dr inż. Paweł Kowol, dr inż. Damian Krawczyk, dr inż. Roman Kroczek, mgr Dominika Dziurawiec, mgr inż. Tomasz Machoczek, mgr inż. Wojciech Piestrak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Granty naukowo-badawcze Komitetu Badań Naukowych i Rady Nauki MNiSW:


„Sterowanie układami napędowymi z silnikami indukcyjnymi oraz robotami przemysłowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego z wykorzystaniem sieci Internet” (2010-2011).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Główny wykonawca: dr inż. Paweł Kielan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Analiza systemu sterowania wektorowego silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego i badanie własności napędu przy złożonej trajektorii ruchu” (2010-2011).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Główny wykonawca: dr inż. Marcin Szczygieł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronicznie sterowane wielotarczowe sprzęgło magnetoreologiczne 
z magnesem trwałym o płynnie regulowanej wartości przenoszonego momentu
” 
(2009-2011).

Kierownik: dr inż. Zbigniew Pilch.

Zespół wykonawców: dr inż. Paweł Kowol, dr inż. Paweł Kielan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelowanie, projektowanie i konstrukcja systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych o wielu stopniach swobody ruchu” (2009-2011).

Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Trawiński.

Zespół wykonawców: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dr inż. Zbigniew Pilch, dr inż. Marcin Szczygieł, dr inż. Paweł Kielan, dr inż. Sławomir Kciuk, 
mgr inż. Kamil Bieniasz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiary charakerystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu (Shape Memory Alloy - SMA)” (2009-2010).

Kierownik: dr inż. Grzegorz Kłapyta.

Główny wykonawca: dr inż. Marek Kciuk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Koncepcja, projekt i wykonanie elektromagnetycznego, reluktancyjnego wzbudnika drgań harmonicznych skrętnych do badania parametrów częstotliwościowych układów napędowych” (2008-2010).

Kierownik: dr inż. Wojciech Burlikowski.

Zespół wykonawców: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dr hab. inż. Tomasz Trawiński, dr inż. Paweł Kielan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Kompleksowy, zintegrowany model polowo-obwodowy, konstrukcja oraz badania wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym” (2008-2010).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Zespół wykonawców: mgr inż. Roman Kroczek, mgr inż. Jarosław Domin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza teoretyczna, projekt i wykonanie magnetoreologicznego hamulca obrotowo-liniowego do badania przetworników elektromechanicznych o dwóch stopniach swobody(2005-2006).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Zespół wykonawców: dr inż. Zbigniew Pilch, mgr inż. Paweł Kowol, mgr inż. Marcin Szczygieł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Analiza rozruchu silnika indukcyjnego synchronizowanego momentem reluktancyjnym”(2005-2006).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Główny wykonawca: dr inż. Damian Krawczyk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Projekt i badania symulacyjno-pomiarowe 3-fazowego silnika indukcyjnego, klatkowego z trzema pośrednimi pierścieniami zwierającymi w wirniku” 
(2004-2006).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Główny wykonawca: mgr inż. Grzegorz Kłapyta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncepcja, projekt i wykonanie elektromagnetycznego generatora drgań skrętnych o regulowanej częstotliwości i amplitudzie do badań wytrzymałościowych” (2003-2005).

Kierownik: dr inż. Tomasz Trawiński.

Zespół wykonawców: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dr inż. Wojciech Bulikowski, dr inż. Zbigniew Pilch.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Właściwości wielofazowych silników indukcyjnych przy zasilaniu wybranymi składowymi symetrycznymi napięcia na przykładzie silnika 6-fazowego” (2000-2002).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Główny wykonawca: mgr inż. Eugeniusz Kafka.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Użłobkowanie stojana i wirnika maszyny elektrycznej jako przyczyna: odkształcenia pola magnetycznego w szczelinie powietrznej oraz generowania dodatkowych momentów elektromagnetycznych (2000-2001).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Główny wykonawca: mgr inż. Dariusz Szymański.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dynamiczny model silnika reluktancyjnego jako maszyny elektrycznej o zmieniającym się w trakcie ruchu kształcie wirnika (1999-2000).

Kierownik i główny wykonawca: mgr inż. Damian Krawczyk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wpływ pasożytniczych przemiennych momentów elektromagnetycznych 
w maszynie indukcyjnej na działanie i trwałość elementów przekładni ruchu
 (1999-2000).

Kierownik i główny wykonawca: mgr inż. Zbigniew Pilch.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa metoda wyznaczania składowych zgodnych i przeciwnych indukcji magnetycznej w niesymetrycznych maszynach indukcyjnych (1998-2000).

Kierownik: dr inż. Andrzej Cioska.

Zespół wykonawców: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dr inż. Janusz Książek, dr inż. Zbigniew Rymarski i in.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pasożytnicze momenty synchroniczne w wielobiegowych silnikach klatkowych (1998-1999).

Kierownik i główny wykonawca: mgr inż. Grzegorz Kłapyta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wpływ momentów pasożytniczych na własności i zachowanie się maszyn indukcyjnych zasilanych z układów przekształtnikowych” (1998-1999).

Kierownik: mgr inż. Tomasz Trawiński.

Główny wykonawca: mgr inż. Tomasz Trawiński.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zobacz więcej