Granty naukowo badawcze

Granty naukowo-badawcze Komitetu Badań Naukowych i Rady Nauki MNiSW:

 Pasożytnicze momenty synchroniczne w wielobiegowych silnikach klatkowych (1998-1999).

Kierownik i główny wykonawca: mgr inż. Grzegorz Kłapyta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wpływ momentów pasożytniczych na własności i zachowanie się maszyn indukcyjnych zasilanych z układów przekształtnikowych” (1998-1999).

Kierownik: mgr inż. Tomasz Trawiński.

Główny wykonawca: mgr inż. Tomasz Trawiński.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa metoda wyznaczania składowych zgodnych i przeciwnych indukcji magnetycznej w niesymetrycznych maszynach indukcyjnych (1998-2000).

Kierownik: dr inż. Andrzej Cioska.

Zespół wykonawców: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dr inż. Janusz Książek, dr inż. Zbigniew Rymarski i in.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dynamiczny model silnika reluktancyjnego jako maszyny elektrycznej o zmieniającym się w trakcie ruchu kształcie wirnika (1999-2000).

Kierownik i główny wykonawca: mgr inż. Damian Krawczyk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wpływ pasożytniczych przemiennych momentów elektromagnetycznych 
w maszynie indukcyjnej na działanie i trwałość elementów przekładni ruchu
 (1999-2000).

Kierownik i główny wykonawca: mgr inż. Zbigniew Pilch.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Użłobkowanie stojana i wirnika maszyny elektrycznej jako przyczyna: odkształcenia pola magnetycznego w szczelinie powietrznej oraz generowania dodatkowych momentów elektromagnetycznych (2000-2001).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Główny wykonawca: mgr inż. Dariusz Szymański.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Właściwości wielofazowych silników indukcyjnych przy zasilaniu wybranymi składowymi symetrycznymi napięcia na przykładzie silnika 6-fazowego” (2000-2002).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Główny wykonawca: mgr inż. Eugeniusz Kafka.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncepcja, projekt i wykonanie elektromagnetycznego generatora drgań skrętnych o regulowanej częstotliwości i amplitudzie do badań wytrzymałościowych” (2003-2005).

Kierownik: dr inż. Tomasz Trawiński.

Zespół wykonawców: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dr inż. Wojciech Bulikowski, dr inż. Zbigniew Pilch.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Projekt i badania symulacyjno-pomiarowe 3-fazowego silnika indukcyjnego, klatkowego z trzema pośrednimi pierścieniami zwierającymi w wirniku” 
(2004-2006).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Główny wykonawca: mgr inż. Grzegorz Kłapyta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza teoretyczna, projekt i wykonanie magnetoreologicznego hamulca obrotowo-liniowego do badania przetworników elektromechanicznych o dwóch stopniach swobody(2005-2006).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Zespół wykonawców: dr inż. Zbigniew Pilch, mgr inż. Paweł Kowol, mgr inż. Marcin Szczygieł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Analiza rozruchu silnika indukcyjnego synchronizowanego momentem reluktancyjnym”(2005-2006).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Główny wykonawca: dr inż. Damian Krawczyk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Koncepcja, projekt i wykonanie elektromagnetycznego, reluktancyjnego wzbudnika drgań harmonicznych skrętnych do badania parametrów częstotliwościowych układów napędowych” (2008-2010).

Kierownik: dr inż. Wojciech Burlikowski.

Zespół wykonawców: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dr hab. inż. Tomasz Trawiński, dr inż. Paweł Kielan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Kompleksowy, zintegrowany model polowo-obwodowy, konstrukcja oraz badania wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym” (2008-2010).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Zespół wykonawców: mgr inż. Roman Kroczek, mgr inż. Jarosław Domin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiary charakerystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu (Shape Memory Alloy - SMA)” (2009-2010).

Kierownik: dr inż. Grzegorz Kłapyta.

Główny wykonawca: dr inż. Marek Kciuk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelowanie, projektowanie i konstrukcja systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych o wielu stopniach swobody ruchu” (2009-2011).

Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Trawiński.

Zespół wykonawców: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dr inż. Zbigniew Pilch, dr inż. Marcin Szczygieł, dr inż. Paweł Kielan, dr inż. Sławomir Kciuk, 
mgr inż. Kamil Bieniasz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronicznie sterowane wielotarczowe sprzęgło magnetoreologiczne 
z magnesem trwałym o płynnie regulowanej wartości przenoszonego momentu
” 
(2009-2011).

Kierownik: dr inż. Zbigniew Pilch.

Zespół wykonawców: dr inż. Paweł Kowol, dr inż. Paweł Kielan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Sterowanie układami napędowymi z silnikami indukcyjnymi oraz robotami przemysłowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego z wykorzystaniem sieci Internet” (2010-2011).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Główny wykonawca: dr inż. Paweł Kielan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Analiza systemu sterowania wektorowego silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego i badanie własności napędu przy złożonej trajektorii ruchu” (2010-2011).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.

Główny wykonawca: dr inż. Marcin Szczygieł.

 

oko

-------------------------------------------------------------------------------------------------------