Struktura Katedry Mechatroniki Wydziału Elektrycznego Plitechniki Śląskiej

Kierownik Katedry Mechtroniki Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

 

Zastępca Kierownika Katedry Mechatroniki

dr inż. Grzegorz Kłapyta.

 

Pracownicy samodzielni:

     

                       dr hab. inż. Tomasz Trawiński       dr hab. inż. Wojciech Burlikowski                   

 

Administracja:

        

                            mgr Dominika Kłapyta                       lic. Daria Wojtasz