Pierwszy absolwent studiów „double diploma” w Katedrze Mechatroniki.

W dniu 28 listopada 2017 roku odbyła się obrona pracy dyplomowej magisterskiej inż. Błażeja Witowskiego – pierwszego absolwenta studiów w ramach podpisanej w 2013 roku umowy o podwójnym dyplomowanie z francuską uczelnią ICAM Grande Ecole.

Celem pracy pt.: „Projekt i wykonanie systemu wizyjnego określającego współrzędne elementów w przestrzeni wykorzystującego kamerę 3D oraz program Mathworks Matlab” było zaprojektowanie i wykonanie stanowiska demonstracyjnego do prezentacji możliwości interakcji robota z człowiekiem. Na obrazie z kamery, widocznym ekranie, operator wskazuje obiekt leżący na stosie innych obiektów, a system wylicza współrzędne dla podciśnieniowego chwytaka robota w celu podniesienia obiektu i wrzucenia go do zsypu podajnika. Projekt, wykonany na zamówienie przedsiębiorstwa „ICAM Services aux entreprises”, został zrealizowany w praktyce, a zbudowane stanowisko spełniło założone wymagania. Praca miała charakter praktyczny i interdyscyplinarny, i wymagała integracji wiedzy z różnych dziedzin: mechaniki, elektroniki, informatyki, robotyki oraz umiejętności praktycznych.