Prezentacja projektu PBL na zebraniu naukowym Katedry Mechatroniki

 

W dniu 26 lutego w Katedrze Mechatroniki odbyło się seminarium naukowe, podczas którego grupa
studentów z II semestru studiów magisterskich Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz
Wydziału Elektrycznego zaprezentowała efekt pracy zrealizowanej w ramach projektu PBL
„Neuroterapia w praktyce”. W ramach projektu studenci Wydziału Elektrycznego opracowali i
wykonali system do terapii Biofeedback z zastosowaniem modułu do monitorowania fal mózgowych
EEG, czujnika tętna HRV oraz rezystancji skóry GSR sterowanych za pomocą mikrokomputera
RaspberryPI. System steruje niewielkim robotem kołowym. Studentki z Kolegium opracowały
protokół terapeutyczny dla dzieci w wieku ok 8 lat.
Prace grupy projektowej realizowane były pod opieką dr-a inż. Pawła Wawrzały z Kolegium Nauk
Społecznych i Filologii Obcych oraz dr-a inż. Marka Kciuka z Katedry Mechatroniki.

W dniu 26 lutego w Katedrze Mechatroniki odbyło się seminarium naukowe, podczas którego grupastudentów z II semestru studiów magisterskich Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych orazWydziału Elektrycznego zaprezentowała efekt pracy zrealizowanej w ramach projektu PBL„Neuroterapia w praktyce”. W ramach projektu studenci Wydziału Elektrycznego opracowali iwykonali system do terapii Biofeedback z zastosowaniem modułu do monitorowania fal mózgowychEEG, czujnika tętna HRV oraz rezystancji skóry GSR sterowanych za pomocą mikrokomputeraRaspberryPI. System steruje niewielkim robotem kołowym. Studentki z Kolegium opracowałyprotokół terapeutyczny dla dzieci w wieku ok 8 lat.Prace grupy projektowej realizowane były pod opieką dr-a inż. Pawła Wawrzały z Kolegium NaukSpołecznych i Filologii Obcych oraz dr-a inż. Marka Kciuka z Katedry Mechatroniki.