Studenci zwiedzają śluzę w Rudzińcu

W dniu 5 listopada grupa studentów trzeciego i siódmego semestru kierunku Mechatronika, w ramach wycieczki Koła Naukowego Mechatroników, zwiedziła zmodernizowaną śluzę w Rudzińcu. 

W trakcie wycieczki panowie: Arkadiusz Siemieniaka właściel firmy ArsiSystem oraz Roman Pęcherzewski Kierownik Nadzoru Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oprowadzili nas po śluzie, zaprezentowali metody śluzowania oraz pokazali zautomatyzowany system sterowania śluzy. Zaprezentowali nam między innymi tzw. oszczędne śluzowanie – system przelewowy między komorami, który był unieruchomiony przez ostatnie 30 lat a został przywrócony do działania w trakcie zakończonej modernizacji.

Śluza łączy w sobie historię z nowoczesnością – silniki elektryczne z lat 30-tych ubiegłego wieku są sterowane za pomocą najnowszych systemów automatyki ze sterownikami PLC na czele.

Śluza w Rudzińcu została wyremontowana w ramach projektu unijnego, jako jedyna została oddana do użytku w terminie. Wykonawcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

dr inż. Marek Kciuk

opiekun Koła Mechatroników