Wycieczka Koła Naukowego Mechatroników do firmy AiUT

W dniu 28.03.2018 studenci czwartego semestru kierunku Mechatronika w ramach wycieczki KołaNaukowego Mechatroników zwiedzili firmę AiUT. Po firmie oprowadził nas p. Marek Drewniak.Wizyta rozpoczęła się od przedstawienia firmy oraz przykładowych zrealizowanych projektów i wdrożeń. Zwiedziliśmy warsztat mechaniczny, warsztat elektryczny, linię produkcyjną urządzeń IoT ana koniec salkę szkoleniową sterowników PLC. Dziękujemy Panu Markowi Drewniakowi zaprzygotowanie wizyty i poświęcony czas.