Zebranie Koła Naukowego Mechatroników

W dniu 8.11.2017 odbyło się pierwsze, w tym roku akademickim, spotkanie Koła Naukowego Mechatroników.

Wybrano nowy zarząd koła w składzie:

przewodniczący: Krzysztof Hanzlik z VII semestru Mechatroniki,
zastępca: Aleksander Werner z II  semestru Mechatroniki (studia magisterskie),
sekretarz: Janusz Stajer z II semestru Mechatroniki.

W ramach zebrania w szerokim zakresie omówiono zadania  Koła Naukowego Mechatroników  na bieżący rok akademicki.